Het Voorbereidend Jaar is gericht op het communicatieve vermogen en het vermogen ervaringen en waarnemingen om te zetten in beelden. Tijdens het voorbereidend jaar is de bedoeling dat je een passende houding gaat ontwikkelen, die je goed zal dienen ten opzichte van jouw latere studies op de kunstacademie. Eigen inzet en initiatief zijn erg belangrijk in het voorbereidend jaar.

Programma

Het programma bestaat uit diverse lessen van docenten die verbonden zijn aan de KABK. De vakken die gegeven worden, kunnen worden omschreven als Raw Reality (waarneming en verwerking van de wereld om je heen), Theory in Practice (waarneming en verwerking van de kunstwereld), Time/Space/Audience, en Werkgroep.

Deze vakken zullen gericht zijn op het communicatieve vermogen en het vermogen ervaringen en waarnemingen om te zetten in beelden. De nadruk ligt op de studiehouding en mentaliteit die nodig is om aan de kunstacademie te kunnen studeren.

Het jaar is te verdelen in drie periodes:

De periode voor de Kerstvakantie zal een brede oriëntatie als basis hebben waarin ruime opdrachten gegeven worden die naar eigen idee kunnen worden uitgewerkt. In deze eerste periode is er sprake van het opdoen van veel ervaring in het zien van tentoonstellingen, films en andere culturele uitingen en het geven van een reactie hierop. In deze eerste periode worden er gezamenlijk verschillende culturele bezoeken afgelegd. Je volgt een opleiding waarvan een voltijd inzet, zelfstandigheid en actieve deelname wordt verwacht. Er wordt kennis gemaakt met de bachelor afdelingen. Deze eerste periode wordt afgesloten met een presentatie half december waar je werk toont en wordt geadviseerd door de bachelor afdeling van je keuze.

Na dit eerste semester kies je in welke richting jij verder wil werken en daarom is het tweede semester, van januari tot en met maart, individueler en specifieker gericht op een bepaald vakgebied. Er zal contact gelegd worden met een bachelor afdeling van de KABK naar keuze.

Het derde gedeelte van de opleiding bestaat uit zes weken, startend begin april, waarin je op de bachelor afdeling naar keuze zelf gaat werken om zo goed voorbereid te worden op de toelating die eind mei volgt.

Deze opleiding heeft dus een trapsgewijze opbouw. Afwijkende programma’s zijn in overleg mogelijk, indien het overige onderwijsaanbod dat toelaat. Ook kun je werken in de diverse werkplaatsen met in achtneming van de daar geldende procedures en regels.

Vakken

Docenten: Amber Beernink, Jonathan Looman

Docenten: Amber Beernink, Jonathan Looman, Kim Nuijen

Docent: Lena Shafir en Joncquil de Vries

Docenten: Zanne Zwart, Gosse de Kort en Maartje Lammers

Docenten: Zuzanna Zgierska en Floris Kruidenberg

Docent: David Galjaard

Werkplek & materialen

Wij adviseren alle studenten van het Voorbereidend jaar een eigen werkplek/atelier te creëren zodat er ook thuis rustig gewerkt kan worden en er allerhande materialen voorhanden zijn.

Per vak wordt er duidelijk gemaakt welke materialen er nodig zijn. Binnen het academiegebouw is een winkel gevestigd waar materialen gekocht kunnen worden met contant geld en via pin. In de diverse werkplaatsen kunnen ook materialen worden aangeschaft, echter in de werkplaatsen betaal je via de (opgeladen) studentenpas. Ook is er velerlei apparatuur te huur via de uitleen. Meer informatie hierover is te vinden via werkplaatsen. De uiteindelijke kosten voor materialen zijn zeer individueel en sterk afhankelijk van de eigen ideeën en keuzes.

Presentatiedagen en beoordeling

Er zijn vijf presentatiedagen gedurende het jaar en drie beoordelingsmomenten. Twee beoordelingsmomenten, in december en in maart, in de vorm van een docentenvergadering waarna de resultaten in het systeem Osiris worden ingevoerd en voor de individuele student zichtbaar zijn. Het laatste beoordelingsmoment is de eindbeoordeling, eind mei. Er wordt een rapport gegeven naar aanleiding van deze eindbeoordeling dat tevens het certificaat ter bewijs is van deelname aan het jaar.

Je ontvangt geen rapport/certificaat als je geen eindpresentatie doet.

Tijdens de tweede presentatie dag, zijn er vertegenwoordigers van de zeven verschillende bacheloropleidingen aanwezig.

Zelfstandigheid

Eigen inzet en de groepsdynamiek zijn erg belangrijk in het voorbereidend jaar. De docenten zijn de aangevers en jij doet de rest zelf. Onderneem zelf veel, doe zelf onderzoek. Bij interesse in materialen en disciplines onderzoek je zelf verder wat dit betekent. Leg contact met studenten. Het beeldend uitingsvermogen is in alle opzichten zo breed dat de docenten aandragers zijn van de diverse mogelijkheden, maar het onderzoek ligt altijd bij jezelf.

Wij verwachten minimaal één cultureel bezoek per week. Ook het bijhouden van een persoonlijk archief is noodzaak. Hierin komen de culturele bezoeken terug mét een reactie erop (in tekst en beeld), staan voor jou interessante krantenartikelen/foto’s/kunstenaars en kunstwerken. Ter informatie en inspiratie.

Het accent ligt op het ontwikkelen van eigenheid en concept. Een misverstand is dat dit nauw samenhangt met het perfect beheersen van technieken.

Voor de algemene ontwikkeling en culturele bagage zijn binnen het curriculum verschillende, verplichte bezoeken reeds opgenomen in het programma. Dit is een eerste aanzet, wij verwachten van de leerling een betrokken houding bij deze bezoeken en een open, nieuwsgierige houding in het ondernemen van culturele bezoeken op eigen initiatief.