Intro oriëntatiecursus

De Oriëntatiecursus aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) is met name bedoeld voor hen die wellicht overwegen een opleiding aan de Academie te gaan volgen. Je maakt kennis met de mentaliteit, werkwijze en studiehouding die nodig is voor een studie aan de KABK. 

Specificaties

Taal

Nederlands/Engels

Duur

14 zaterdagen, incl. een dagexcursie (70 uur)
oktober t/m januari of
februari t/m mei

Hoofd vooropleidingen

Zanne Zwart

Diploma

Bewijs van deelname

Kosten

€600 per cursus (incl. dagexcursie)

Cursus informatie

De Oriëntatiecursus aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten biedt je de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen en kennis te maken met de verschillende studierichtingen. Hierbij ligt de nadruk zowel op het procesmatige werken als op de ontdekking en ontwikkeling van de eigen artistieke ambitie. De maatschappelijke oriëntatie speelt hierbij een grote rol.

Je kunt een ontdekkingsreis verwachten die je uitdaagt om een onderzoekende, beeldende houding te ontwikkelen. De aangeboden technieken en oefeningen zijn hierbij hulpmiddelen en geen doel op zichzelf. Het gaat vooral om het proces en niet in de eerste plaats om het eindproduct. Je zal regelmatig thuisopdrachten krijgen die dit proces ondersteunen. 

Je werkt in de academie op diverse plekken waaronder diverse werkplaatsen. Gedurende de lessen bouw je een eigen portfolio op waarin je niet alleen laat zien wat je kunt, maar ook wat je inspireert: de bron van je ideeën en de kunstenaars waarmee je verwantschap voelt, ofwel je 'artistieke familie'. Om aan het eind van de lessencyclus een beter beeld te hebben van het vakgebied is het van belang dat er naast de lessen ook gewerkt wordt aan de maatschappelijke oriëntatie en het opbouwen van een “culturele dummy”, dit laatste wordt in de eerste les verder uitgelegd.

De cursus wordt verzorgd door docenten van de Academie en wordt uitgevoerd twee keer per jaar. Elk cursus duurt veertien zaterdagen (inclusief een dagexcursie).

Eerste cursus:  30 september 2017 - 27 januari 2018

Van 10.00 uur – 15.00 uur (pauze van 12.30 tot 13.00 uur)

Tweede cursus: 10 februari 2018 - 2 juni 2018

Van 10.00 uur – 15.00 uur (pauze van 12.30 tot 13.00 uur)

Voor de lessen dient u zelf voor materialen te zorgen. Binnen het academiegebouw is een winkel aanwezig die een speciaal voor deelnemers aan deze cursus een pakket heeft samengesteld wat tegen gereduceerd tarief te verkrijgen is.

Gerelateerde studies