Kick-off 'Who Speaks?' Samenwerkingsproject Master Non Linear Narrative en Tweede Kamer

22 januari 2020

Op 20 januari is het project Who Speaks? gestart, een samenwerking tussen de Master Non Linear Narrative aan de KABK, de Dienst Advies en Onderzoek (DAO) van de Tweede Kamer, Goldsmiths (University of London) en Camberwell College of Arts (CCW / University of the Arts London).

De Non Linear Narrative studenten onderzoeken tijdens dit project in hoeverre Artificial Intelligence (AI) de democratie door middel van taal beïnvloedt.

Gedurende het project volgen de studenten workshops en lezingen verzorgd door gastsprekers met een achtergrond in de digitale rechten, politieke filosofie en onderzoeksjournalistiek. Op deze manier krijgen zij een beeld in de besluitvormingsprocessen achter de inzet van kunstmatige intelligentie en machine learning.