Who Speaks? - Symposium

Symposium over Kunstmatige Intelligentie, Taal en Democratie

Een bloeiende democratie is gebaseerd op een goed geïnformeerd debat en omvat een breed scala aan op taal gebaseerde interacties. De term parlement komt eigenlijk van het Franse woord parler (spreken). Overleg en debat in de openbare en private ruimte vormen de kern van zowel democratische processen als van persoonlijke vrijheden. Stemmen is gebaseerd op taal, hetzij op het fysieke stembiljet, tijdens de verkiezingscampagne of eenvoudig door het formuleren van stem- en kieswetten. Taal brengt ideeën tot uiting en maakt zodoende deel uit van het DNA van politieke processen.

Het symposium is volgeboekt. Mocht u op de wachtlijst geplaatst willen worden, dan kunt u een mail sturen naar pr@kabk.nl

Het Symposium

Het symposium brengt academici en Nederlandse beleidsmakers samen om te discussiëren over wie het laatste woord heeft in een door AI aangedreven democratie. Tijdens paneldiscussies komen onderwerpen aan bod als de werking van algoritmes, surveillance-technologieën, nepnieuws, online privacy rechten, spraak en tekst productie, zoekmachinecensuur en post-feminist computing.

De sprekers van het symposium zijn:

Onderwerpen: de-platforming of no-platforming, vrijheid van meningsuiting

Richard Rogers is hoogleraar Nieuwe Media en Digitale Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is directeur van het Digital Methods Initiative, een van Europa's toonaangevende centra voor internetstudies die technieken ontwikkelt voor ‘natively digital’ onderzoek. Rogers is onder andere auteur van Information Politics on the Web (MIT Press, 2004), bekroond met het beste boek van het jaar door de American Society of Information Science & Technology en Digital Methods (MIT Press, 2013), bekroond met uitstekend boek van het jaar door de International Communication Association. Hij was ook co-auteur van Issue Mapping for an Ageing Europe (Amsterdam University Press, 2015) met Natalia Sanchez en Aleksandra Kil. Zijn meest recente boek heet Doing Digital Methods (Sage, 2019), en gaat over het verrichten van online onderzoek. Rogers was driemaal Ford Fellow en heeft onderzoeksbeurzen ontvangen van de Soros Foundation, Open Society Institute, het Mondriaan Fonds, MacArthur Foundation en Gates Foundation. Onlangs voltooide hij een onderzoek naar 'nepnieuws' in opdracht van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Onderwerpen: kwantificatietechnieken, reproductie van macht en ongelijkheid

Ezekiel Dixon-Román is adjunct-hoogleraar aan en directeur van de masteropleiding Science in Social Policy Programme, en voorzitter van de Data Analytics for Social Policy Certificate van de masteropleiding Science in Social Policy Programme aan de University of Pennsylvania. Hij leidt het SP2-Aliadas en Cadena-initiatief van de universiteit, een evaluatie van het vlaggenschipprogramma van de in Venezuela gevestigde NGO die training en certificering biedt in informatie- en communicatietechnologieën voor kwetsbare vrouwen. Zijn onderzoek heroverweegt en herconceptualiseert de kwantificatietechnologieën vanuit een kritisch-theoretische lens en is gericht op hoe macht en ongelijkheid worden gereproduceerd, vooral in menselijk leren en ontwikkeling. Volgens hem vormen de manieren waarop socio-technische kwantificeringssystemen werken aan, met en in het lichaam uiteindelijk de veranderingen van macht, verschil en ongelijkheid. Hij is geïnteresseerd in de filosofische en methodologische ontwikkeling van alternatieve onderzoeksmethoden en methoden van kwantificering die de mogelijkheden van het reconstrueren van sociopolitieke relaties en het sociale leven mogelijk maken. Dixon-Román is de auteur van Inheriting Possibility: Social Reproduction and Quantification in Education (University of Minnesota Press, 2017) en co-redacteur van Comprehensive Thinking About Education: Spaces of Educative Possibility and the Implications for Public Policy (Routledge, 2012).

Onderwerpen: privacyrechten, vrijheid van online communicatie

Evelyn Austin is de directeur van Bits of Freedom, dé Nederlandse organisatie voor digitale rechten. Bits of Freedom gelooft dat een open en rechtvaardige samenleving alleen mogelijk is wanneer mensen kunnen deelnemen aan het openbare leven zonder angst voor repercussies. Het recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting staan hierbij centraal. Bits of Freedom vecht voor deze grondrechten door bij te dragen aan wetgeving, door het emancipatoire potentieel van internet te verdedigen en door degenen die aan de macht zijn verantwoordelijk te houden. Tussen 2014 en 2019 was Austin verantwoordelijk voor de strategie van Bits of Freedom en verdrievoudigde zij het aantal mensen dat op vrijwillige basis bijdraagt aan het werk van de organisatie. Ze speelde een cruciale rol in het opbouwen van het Europese netwerk van Bits of Freedom en droeg, voordat ze directeur werd, bij aan het dossier van de organisatie over vrijheid van communicatie. Haar werk heeft meerdere keren de krantenkoppen gehaald: ze eiste aandacht voor de censuur van de Nederlandse vrouwenrechtenorganisatie Women on Waves door Google, en bewees dat Facebook tegen het Nederlandse parlement loog over hun inspanningen om verkiezingsmanipulatie te bestrijden. Daarnaast is Austin medeoprichter van het digitale platform The Hmm en zit ze in de adviescommissie Digitale Cultuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Eerder werkte ze bij Mediamatic en voor het academische tijdschrift Kunstlicht.

Onderwerpen: zoekmachine censuur, internationaal recht, mensenrechten

Als senior onderzoekswetenschapper bij Google voerde Jack Poulson campagne om het bedrijf verantwoordelijk te houden voor het ontwerp, ontwikkeling en geplande implementatie van het Chinese prototype van de zoekmachine Google Dragonfly. Naast de mogelijkheid om Chinese burgers te volgen door middel van hun telefoonnummers, zou dit informatie over mensenrechten, politieke organisatie, overheidsfunctionarissen en zelfs de Nobelprijs hebben gecensureerd. Poulson ondernam deze actie als medewerker van de Research and Machine Learning Division van Google (nu Google AI) dat werk verricht op het snijvlak van aanbevelingssystemen en (geïnternationaliseerde) natuurlijke taalverwerking. Nadat zijn leidinggevenden weigerde Google's grenzen met betrekking tot internationale censuur en surveillance te verduidelijken, nam hij publiekelijk ontslag. Vervolgens richtte hij Tech Inquiry op, een non-profit dat pro bono algoritmisch en beleidsadvies geeft aan overheidsfunctionarissen en andere non-profitorganisaties. Tech Inquiry heeft als doel het voor gewetensvolle programmeurs gemakkelijker te maken om zich binnen hun bedrijf uit te spreken wanneer zij het gevoel hebben dat ethische grenzen worden overschreden. Naast het oprichten van Tech Enquiry is Poulson de grondlegger van Hodge Star Scientific Computing, een klein wetenschappelijk computerbedrijf dat hoogwaardige, wetenschappelijke software produceert. Voordat hij bij Google kwam, was Poulson universitair docent wiskunde aan de Stanford University. Van 2009 tot 2016 was hij de hoofdontwikkelaar van de open source wiskundige bibliotheek met gedistribueerd geheugen Elemental.

Onderwerpen: informatierecht, bewakingstechnologieën, immigratie

Bernard Keenan is een voormalige immigratieadvocaat die momenteel onderzoek doet naar de nationale veiligheidswetgeving en het gebruik van geheim bewijsmateriaal. Keenan verscheen op televisie en radio waar hij reageerde op kwesties met betrekking tot het Britse nationale veiligheidsrecht, geheimhouding en immigratie. In 2017 trad hij in dienst bij de School of Law, Birkbeck, University of London, waar zijn onderzoek gericht is op recht, politieke macht en geheimhouding (met name met betrekking tot hedendaagse kwesties van nationale veiligheid), digitale media en immigratiesystemen. Keenan heeft een achtergrond in media en sociale theorie, archieven en immigratierecht. Zijn doctoraat aan de LSE Law, London School of Economics Interception: Law, Media and Techniques plaatst recente ontwikkelingen in de wet met betrekking tot de interceptie van communicatie in een historische context. Door middel van archiefonderzoek reconstrueert het geheime methoden van onderschepping, van het openen van brieven in het zeventiende-eeuwse postkantoor tot het moderne internet, en onderzoekt het de juridische en administratieve media die dergelijke praktijken mogelijk maken en ervoor zorgen dat ze geheim blijven. Voorafgaand aan zijn academische carrière werkte Keenan op de radio bij de BBC in Belfast. Hij volgde een opleiding tot advocaat bij Wilson Solicitors LLP in Londen, en specialiseerde zich in immigratie- en asielrecht, criminaliteit en publiekrecht. Voordat hij bij Birkbeck kwam, gaf hij cursussen in publiekrecht, informatierecht, mensenrechten en eigendomsrecht aan de London School of Economics.

Onderwerpen: computational aesthetics, geografie en omgeving, post-feminisme

Helen Pritchard is hoofd van BSc Digital Arts Computing en docent Computational and Digital Arts aan Goldsmiths, University of London. Als kunstenaar en geograaf brengt Pritchards interdisciplinaire praktijk computational aesthetics, geografie, ontwerpen en feministische technoscience samen. Haar praktijk omvat zowel schrijven als maken, en deze twee activiteiten informeren elkaar wederzijds in haar onderzoek naar de impact van computationele praktijken op de betrokkenheid van de omgeving. Gezamenlijk onderzoek, participatie en milieupraktijken staan ook centraal in haar werk. De praktijk van Pritchard bestaat uit workshops, collaboratieve evenementen en computationele kunst. Sinds 2013 is ze lid van het door de European Research Council gefinancierde project Citizen Sense, dat grensverleggend en internationaal erkend participatief onderzoek naar waarnemingspraktijken ontwikkelt. Door zowel onderzoekers als makers heeft Citizen Sense innovatieve creatieve methoden ontwikkeld die fysieke computer- en sensortechnologieën gebruiken om nieuwe theorieën over burgerdetectie te ontwikkelen. Onlangs was ze co-redacteur van Data Browser 06: Executing Practices (Autonomedia, 2017).

Onderwerpen: ethiek in computertechnologieën, gebruikersinterfaces

Gigi Demming is de UX-sitelead voor Play Console bij Google. Ze heeft uitgebreide UX-ervaring op meerdere platforms: internet, mobiel, videogames en televisie. Haar onderzoekservaring varieert van 'requirement capturing', tot volledig gebruikersgericht ontwerp, met technieken zoals beoordelingen van concurrenten, taakanalyse, gebruikstests, dagboekstudies en etnografie. Ook motiveert en ondersteunt ze mede-UX-onderzoekers bij het uitbreiden van hun vaardigheden en ontwikkeling in het veld. Voordat ze bij Google kwam werken, was ze hoofd van UX bij Condé Nast International, waar ze een team en UX best practices opbouwde voor merken zoals Vogue en GQ. Ze hielp ook bij het bouwen van een onderzoeks- en ontwerpafdeling bij The Guardian en Sony Playstation. Ze heeft een passie voor longitudinale studies, ethiek en gebruikersinterfaces voor nieuwe interfaces. Demming heeft een MSc in Human-Computer Interaction with ergonomics van de University College London en een BS in Biopsychology and Cognitive Science van de University of Michigan.

Over 'Who Speaks?'

Who Speaks? is een samenwerkingsproject van de Master Non Linear Narrative aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK), Goldsmiths (University of London) en Camberwell College of Arts (CCW / University of the Arts London) met de Dienst Analyse en Onderzoek (DAO) van de Tweede Kamer.

Het project bestaat uit een eendaags internationaal symposium en een semester lang studieprogramma waarin studenten onderzoek gaan doen naar hoe kunstmatige intelligentie de democratie beïnvloedt door middel van taal.

Who Speaks? zal deskundigen uitnodigen uit de wereld van digitale burgerrechten, cyberlaw, politieke filosofie en onderzoeksjournalistiek om door hun kennis en expertise de besluitvormingsprocessen achter kunstmatige intelligentie en machine learning te begrijpen.

In juni 2020 wordt de samenwerking afgesloten met een expositie in Den Haag.


Who Speaks? is een initiatief van Niels Schrader, information designer en co-hoofd van de Bachelor Graphic Design en Master Non Linear Narrative op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag, Dr. Ramon Amaro, docent en onderzoeker op het gebied van machine learning bij Goldsmiths (University of London), en Dr. Sheena Calvert, docent op het gebied van taalfilosofie, politiek en ethiek in de creatieve praktijk aan Camberwell College of Arts (CCW / University of the Arts London). In 2019 startte hun samenwerking onder de naam ICCR – International Consortium for Computational Research. Who Speaks? is de eerste in een reeks evenementen en activiteiten die door de ICCR worden ontwikkeld.

Details

Datum

18 maart 2020 09.00 - 18:30

Locatie

Auditorium van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (KABK)

Meer info

Het symposium is volgeboekt. Mocht u op de wachtlijst geplaatst willen worden, dan kunt u een mail sturen naar pr@kabk.nl