Openbare Verdediging Suzan Tunca

U bent van harte uitgenodigd voor de openbare verdediging van het onderzoek getiteld ‘Geestelijke Lichamelijkheid: Naar Belichaamde Gnosis door een Dansende Taal’ door danseres en choreografe Suzan Tunca. Op 31 oktober om 10.00 presenteert Tunca SEI, een dans- en muziekvoorstelling ontwikkeld in samenwerking met componist Giuliano Bracci, in de Marekerk in Leiden. Op dezelfde dag om 13.45 zal Tunca haar proefschrift verdedigen in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden.

Suzan Tunca onderzoekt numineuze dimensies van belichaamde ervaring middels het dansende lichaam. Het kernargument van het onderzoek is dat het dansende lichaam kan optreden als een creatieve interface tussen het fysieke en het metafysische. Tunca beoogt om lichamelijke theorie – lichamelijke als ook verbale reflecties op de ervaring van dans – en discursieve praktijk – in dialoog met perspectieven uit de fysica en psychologie enerzijds en metafysica en openbaring anderzijds – te verweven tot een dansende taal. Deze dansende taal brengt beweging en denken samen in een staat van zijn die balanceert tussen het zintuiglijk waarneembare en het intuïtief begrijpelijke.

Suzan Tunca’s betoog resoneert in de dans- en muziekvoorstelling SEI, navigerend op het snijvlak tussen improvisatie en choreografie. SEI brengt het promotieonderzoek van Tunca bij PhDArts en het promotieonderzoek van Bracci bij docARTES bij elkaar. De door Bracci gecreëerde muzikale dimensies ondersteunen Tunca’s zoektocht naar een polyfoon lichaam: een gelaagde, zintuigelijk-bovenzintuigelijk resonerende ruimte die fysieke en metafysische lagen samenbrengt in haar streven naar het verenigen van dichotomieën tussen zwaartekracht en lichtheid, tussen materie en geest.

Performance Sei

31 oktober 2023
10.00 – 10.45 inclusief Q&A
Marekerk
Lange Mare 48, Leiden
Dans: Suzan Tunca
Muziek: J.S. Bach and Giuliano Bracci

Openbare Verdediging Suzan Tunca

31 oktober 2023 om 13.45*
Groot Auditorium
Academiegebouw, Universiteit Leiden
Rapenburg 73, Leiden

Promotoren

Prof. dr. Janneke Wesseling, emeritus hoogleraar Praktijk en Theorie van het Onderzoek in de Beeldende Kunsten, Academy of Creative and Performing Arts, Universiteit Leiden
Dr. Sher Doruff, DAS Research, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten; Stockholm University of the Arts

*Er is een livestream voor diegenen die niet bij de ceremonie aanwezig kunnen zijn.

Giuliano Bracci & Suzan Tunca, SEI, 2018. Photo: Thomas Lenden.
Giuliano Bracci & Suzan Tunca, SEI, 2018. Foto: Thomas Lenden.

Details

Datum

31 oktober 2023 10.00 - 16:00

Locatie

Lange Mare 48, Leiden (Marekerk) Rapenburg 73, Leiden (Great Auditorium, Leiden University)