PhDArts Openbare Verdediging & Tentoonstelling Jack Segbars

Wij nodigen u van harte uit voor de openbare verdediging door kunstenaar Jack Segbars van het onderzoeksproject The Emergent Artistic Object in the Postconceptual Condition.

Op 18 november om 11.30 zal Segbars in de tentoonstelling The Author-Function in Artistic Production Now (cross-examination II) met cultuurfilosoof Thijs Lijster, kunstenaar Alina Lupu en vervolgens met de oppositiecommissie over zijn werk in gesprek gaan. Op dezelfde dag zal hij om 16.15 zijn proefschrift verdedigen in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden.

The Emergent Artistic Object in the Postconceptual Condition

Jack Segbars onderzoekt hoe hedendaagse artistieke productie tot stand komt. In The Emergent Artistic Object in the Postconceptual Condition stelt Segbars dat het artistieke object de uitkomst is van de interactie tussen kunstenaars, curatoren, culturele instellingen en theoretische reflectie. In zijn dissertatie beargumenteert Segbars dat belangrijke veranderingen in het veld van de hedendaagse artistieke productie leiden tot een heroverweging van de betekenis van auteurschap in de artistieke praktijk.

Dit betoog vindt weerklank in zijn artistieke werk waarin Segbars de traditionele kunstenaarsrol combineert met het curatorschap, theoretisch onderzoek en kritiek. Uiteindelijk doet hij afstand van de creatieve expressie van het kunstenaarschap door de rol van criticus en theoreticus op zich te nemen als kunstenaar. Deze artistieke geste dient om de status van hedendaagse artistieke productie te demonstreren en als voorstel om het begrip van artistiek auteurschap te verduidelijken.

OPENBARE VERDEDIGING JACK SEGBARS

18 november om 11.30
Leiden Art Hub
Papegaaisbolwerk 20, Leiden

18 november om 16.15
Groott Auditorium
Academiegebouw, Universiteit Leiden
Rapenburg 73, Leiden

TENTOONSTELLING THE AUTHOR-FUNCTION IN ARTISTIC PRODUCTION NOW (CROSS-EXAMINATION II)

19-21 november & 26-28 november 2021
Openingstijden: 14.00–18.00
Leiden Art Hub
Papegaaisbolwerk 20, Leiden

PROMOTOREN

Prof. dr. Janneke Wesseling, hoogleraar Praktijk en Theorie van het Onderzoek in de Beeldende Kunsten, Academy of Creative and Performing Arts, Universiteit Leiden
Dr. Frans Willem Korsten, universitair hoofddocent, Centre for the Arts in Society, Universiteit Leiden
Dr. Joost de Bloois, assistent professor, Amsterdam School for Cultural Analysis, University of Amsterdam

Details

Datum

18 november 2021 11.30 - 18:30

Locatie

Leiden Art Hub & Groot Auditorium Academiegebouw, Universiteit Leiden

Meer info

Public Defense Jack Segbars

18 November at 11.30
Leiden Art Hub
Papegaaisbolwerk 20, Leiden

18 November at 16.15
Great Auditorium
Academy Building, Leiden University
Rapenburg 73, Leiden

Datum

19 november 2021 14.00 - 28 november 2021 18.00

Locatie

Leiden Art Hub

Meer info

Exhibition The Author-Function in Artistic Production Now (cross-examination II)

19–21 November & 26–28 November 2021
Opening hours: 14.00–18.00
Leiden Art Hub
Papegaaisbolwerk 20, Leiden