KABK x RAvB x IABR: NOW! Designing in Times of Climate Crisis

Naar aanleiding van 'IABR-DOWN TO EARTH: Where can we land?' hebben de afdelingen Grafisch Ontwerpen (BA) en Non Linear Narrative (MA) van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag (KABK) en de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en Stedenbouw (RAvB) hun onderwijsprogramma's gewijd aan de vraag hoe ontwerpers zich moeten verhouden tot de klimaatcrisis en welke actie zij kunnen ondernemen.

bekijk updates van de expo online

IABR-DOWN TO EARTH vraagt: Waar kunnen we landen?

Hoe kunnen we ons leven en onze leefomgeving zo inrichten dat de toekomst duurzaam is? Hoe gaan we om met de tekortkomingen van "de moderniteit als project"? Welke waarden moeten we omarmen en waar moeten we afscheid van nemen?

NU! - WORKSHOP FEBRUARI, 2021
foto: RAvB

In een driedaagse workshop, eind februari, stelde een groep studenten van de KABK en de RAvB de tentoonstelling NOW! Designing in Times of Climate Crisis. De tentoonstelling bevat bijdragen van bijna 150 studenten speciaal gemaakt voor de Keilezaal.

NOW! Designing in Times of Climate Crisis

400 Posters

Centraal in de tentoonstelling staan de bijna vierhonderd posters die liggend in een grid vrijwel de gehele ruimte van de Keilezaal vullen. Dit veld van posters wordt opgespannen tussen vier begrippen waar het ontwerpen zich toe moet verhouden: de extremen, het/de andere, de commons en het afscheid.

ELINA ERSDORF: VISUAL ESSAYS TIME'S UP!
Graphic Design BA, Royal Academy of Art, The Hague, 2020

In het grid vinden ook ecologische elementen een plek. Iedere poster bevraagt op een andere manier hoe het ontwerp, het ontwerpen en vooral de ontwerper zich kan of moet verhouden tot de klimaatcrisis.

De posters zijn gemaakt door ruim honderdtwintig studenten van de RAVB en ruim dertig studenten van de KABK. De studenten van de KABK gebruikten onder andere teksten van de Amerikaanse filosoof Timothy Morton als basis voor hun visueel essay. De studenten van de RAVB reflecteerden op hun eigen ontwerpprojecten naar aanleiding van onder andere de film Snowpiercer van de Koreaanse regisseur Bong Joon Ho.

Naast de posters worden een aantal animaties getoond. Ook is er een bibliotheek waarin opgenomen de bronnen die door de studenten zijn geraadpleegd.

PETRA EROS, VISUAL ESSAYS TIME'S UP
Graphic Design BA, Royal Academy of Art, The Hague, 2020

De vier thematische lijnen

De extremen
De klimaatcrisis leidt tot extremer weersomstandigheden. Welke extremen van water, droogte en temperatuur kunnen we verwachten en wat vragen deze en toekomstige extremen aan aanpassingen van onze leefomgeving? Maar ook, hoe verhouden we ons hiertoe? Moeten we deze extremen misschien ook manifester doen ervaren in onze leefomgeving waardoor onze bewustwording van de crisis wordt vergroot?

De/het andere
We zijn onderdeel van één biosfeer. Daar is geen ontsnappen aan. Ons handelen als mensen heeft invloed op andere organismen in de biosfeer en daarmee ook op onszelf. En ons (gebrek aan) handelen in Rotterdam heeft invloed op het handelingsperspectief van mensen en dieren op andere plekken op de wereld.

De commons
De klimaatcrisis komt voort uit onze extractieve omgang met de leefomgeving ten behoeve van eeuwigdurende economische groei. Steeds meer raken we doordrongen van het feit dat we een ander waarde-model nodig hebben. Een model gebaseerd op wederkerigheid en verbondenheid met de plek en de gemeenschap. Hoe ziet stedelijke ontwikkeling gebaseerd op het idee van de commons er dan uit?

Het afscheid
We moeten afscheid nemen van bepaalde grond- en brandstoffen maar vooral ook van bepaalde routines. Afscheid nemen doet pijn. Maar bij afscheid hoort ook reflectie en waardering van, of is het weemoed om elementen van het verleden. Om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat het voor iedereen beter is zo. Het afscheid creëert ruimte voor heroriëntatie zonder de ballast uit het verleden mee te hoeven dragen. Achteraf denken we: “Dat hadden we veel eerder moeten doen!”

Totstandkoming

Het narratief, de omgang met het voor handen zijnde materiaal, de ruimtelijk opzet en de visuele identiteit zijn ontwikkeld tijdens een driedaagse workshop eind februari 2021. Samen met Thijs van Spaandonk, hoofd van de masteropleiding Stedenbouw van de RAvB en tevens co-curator van IABR–DOWN TO EARTH werkten twaalf studenten van de KABK en RAVB aan het samenbrengen van het materiaal van de verschillende opleidingen en het vertalen daarvan naar een narratief en een ruimtelijk concept.

Concept, curatie, ontwerp en realisatie

KABK:
Abel van As
Amber Meekel
Cami Chebez
Charlotte Alfen
Elinor Salomon
Erae Shin
Esther van der Heijden
Fleurine Brijker
Ieva Gailiušaitė
Jan Wojda
Julia Olijkan
Justine Corrijn
Katie Pellikan
Leona Wehrenberg
Lois van Spijk
Lulu van Dijck
Luna Schadewijk
Marcos Kueh Sheng Pang
Maria Rivero Gonzalez
Marieke Dijsselhof
Niam Madlani
Paulina Trzeciak
Petra Erős
Sophie Sczich
Thora Thogersen
Tinka Kovačič
Tuana Inhan
Weronika Uyar

RAvB:
Amal Habti
Samil Kahraman
Tom Koetsenruijter
Lotte de Koning
Angéla Kortleven
Sven Schouten
Petula de Smit
Nancy Smolka
Thijs van Spaandonk
Anneke Wisse
Milou van Zomeren

Grafisch ontwerp:
Petra Erős

Initiatief

De tentoonstelling is een initiatief van Thijs van Spaandonk (RAvB), Roosje Klap, Marthe Prins (KABK) en George Brugmans (IABR).

Meerjarige samenwerking

De tentoonstelling is onderdeel van een meerjarige samenwerking tussen de IABR en de RAVB, waarvan de aftrap plaatsvond op 28 augustus 2020 in de Keilezaal, tijdens de start van het afgelopen studiejaar. Door het verbinden van het verkennende vermogen van het ontwerponderwijs aan de vrije ruimte van de cultuur verkennen de twee instellingen samen hoe we ons moeten verhouden tot de klimaatcrisis en welke transities we moeten doormaken.

Details

Datum

5 april 2021 11.00 - 26 april 2021 17.00

Locatie

online

Meer info