Photography & Society staat open voor alle (statische) beeldmakers met een bachelordiploma. Naast fotografie of een van zijn subdisciplines, dus ook voor kandidaten met een diploma beeldende kunst, digitale media, visuele antropologie en andere niet-lineaire disciplines. Bij voorkeur heb je minimaal drie jaar praktijkervaring. We raden mensen af zich meteen na het afronden van een bacheloropleiding aan te melden. De groepen worden samengesteld op basis van jouw eerdere ervaringen en betrokkenheid bij de rol van fotograaf als bemiddelaar van het publieke debat.

Algemene toelatingseisen

  • Je hebt een bachelordiploma behaald in een vergelijkbare en relevante praktijk;
  • Je kan je vlot uitdrukken in het Engels, zowel gesproken als geschreven.
    Niet-EU/EER-kandidaten worden gevraagd om aanvullend bewijs van hun Engelse taalvaardigheid.
    De taalvaardigheid van EU/EER-kandidaten wordt beoordeeld tijdens de toelatingsgesprekken.

Aanvullende toelatingseisen

Als onderdeel van de toelatingsprocedure voor de masteropleiding Photography & Society, word je gevraagd de volgende documenten aan te leveren: portfolio, onderzoeksvoorstel, motivatiebrief en een curriculum vitae.
Na selectie op basis van het bovenstaande, word je uitgenodigd om naar de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag te komen voor een gesprek met de toelatingscommissie. De toelatingscommissie bestaat uit het afdelings- en faculteitshoofd die betrokken zijn bij Photography & Society.

Advies met betrekking tot je aanmelding:

Je portfolio vormt een belangrijk deel van je toelating. Neem daarom de tijd om goede afbeeldingen te maken die samen alle aspecten van je praktijk laten zien die jij belangrijk vindt om te delen met de commissie. De precieze vorm van de portfolio, hoeveel afbeeldingen of bestanden het heeft en hoeveel tekst hierbij hoort, laten wij aan jou over. We ontvangen aanmeldingen van mensen met uiteenlopende werkwijzen, en iedereen heeft een eigen manier van presenteren. Van audio- en videowerk vragen we je aan te geven welke fragmenten jij denkt dat de commissie absoluut moet zien of horen.

Bestandsspecificaties digitale portfolio: pdf-formaat, max. 20 MB

In je onderzoeksvoorstel geef je meer informatie over het werk dat je in je portfolio laat zien en vertel je iets over de richting van het onderzoek dat je tijdens je studie wilt doen. We horen graag hoe je verwacht dit onderzoek te benaderen binnen Photography & Society. Geef daarom aan wat de specifieke aandachtsgebieden zijn voor toekomstig onderzoek en de gebieden die je al hebt ontwikkeld.

Bestandsspecificaties: 1 A4-pagina geschreven in het Engels.

Je motivatiebrief geeft ons inzicht in waarom en op welke manier Photography & Society past bij jouw ambities.

Bestandsspecificaties: 1 A4-pagina geschreven in het Engels.

Geef naast specifieke informatie over je gevolgde opleidingen aan wat de belangrijkste tentoonstellingen, evenementen en publicaties zijn waar je bij betrokken bent geweest. Geef ook informatie over eventuele beurzen, prijzen of nominaties die je hebt ontvangen en, indien van toepassing, alle overige informatie die je relevant acht voor je aanmelding.

Bestandsspecificaties: 1 A4-pagina geschreven in het Engels.

Na selectie op basis van het bovenstaande, vindt een gesprek plaats met leden van de toelatingscommissie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Dit gesprek vormt de laatste fase van de toelating en dient verschillende doelen. We leren je graag beter kennen. Het is heel belangrijk dat je overtuigd bent van je keuze voor Photography & Society.

Aanmeldingsdeadlines

De Master Photography & Society verwerkt aanmeldingen totdat alle plekken in de opleiding zijn vervuld. Er zijn twee deadlines:

Prioriteit deadline: 1 maart

Uiterste deadline: 1 mei

We raden je aan je aanvraag zo snel mogelijk in te dienen. Bij de uiterste deadline van 1 mei bestaat de mogelijkheid dat er een wachtlijst is gevormd.

Opmerking: om je aan te melden moet je je registreren via Studielink en verschillende documenten, incl. een portfolio, indienen.

Bekijk de stappen van de aanmeldprocedure