Paul van Maanen benoemd tot directeur ad interim Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

9 april 2021

Paul van Maanen is per 9 april 2021 benoemd tot interim directeur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in den Haag. Hij volgt Marieke Schoenmakers op. Dit meldt de Raad van Toezicht na een zorgvuldige sollicitatieprocedure en op basis van een positief advies van de Deelmedezeggenschapsraad (DMR) en de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR).

Van Maanen zal in samenwerking met docenten, medewerkers en studenten een actieplan opstellen voor een veiliger en transparantere cultuur. Dit actieplan vloeit voort uit de aanbevelingen van het onafhankelijk cultuuronderzoek van Bezemer & Schubad, gepubliceerd op 23 maart jongstleden.

Paul van Maanen heeft afgelopen jaren functies bekleed als voorzitter College van Bestuur bij ROC Midden Nederland en Hogeschool Leiden. Daarvoor was hij directeur, onder andere bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bij het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport, en bij de Nederlandse Bond voor Aangepast sporten.

Daarnaast heeft hij verschillende toezicht functies waaronder lid Raad van Toezicht bij de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Over zijn keuze voor de KABK zegt van Maanen: “De KABK heeft een moeilijke periode achter de rug, maar is nu ook klaar voor een nieuwe fase. Ik kijk er naar uit om met de KABK-community aan de slag te gaan en deze opgave gezamenlijk op te pakken.”

De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat Van Maanen met zijn kennis en ervaring de KABK op een goede manier naar de volgende fase zal leiden.