Raad van Toezicht KABK neemt conclusies en aanbevelingen Bezemer & Schubad integraal over

23 maart 2021

“Stevig rapport wordt omgezet in een actieplan voor een veiliger en transparantere cultuur”.
Harro Knijff, Voorzitter Raad van Toezicht

Den Haag, 23 Maart 2021 – De Raad van Toezicht (RvT) van de Hogeschool der Kunsten Den Haag publiceert vandaag zijn bevindingen naar aanleiding van het onafhankelijke cultuuronderzoek door onderzoeksbureau Bezemer & Schubad (B&S) bij de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK). De Raad van Toezicht neemt alle conclusies en aanbevelingen onverkort over en benoemt in samenspraak met de medezeggenschapsraad naar verwachting op korte termijn een interim-directeur voor de implementatie van de aanbevelingen.

De Raad van Toezicht heeft op 2 november vorig jaar de opdracht aan B&S gegeven tot een onderzoek naar de huidige procedures en de interne cultuur rondom sociale veiligheid binnen de KABK. In dat kader hebben de onderzoekers van 168 mensen input gekregen uit alle geledingen van de academie en daarbuiten. De rapportage laat een breed scala aan issues zien rondom de interne cultuur en sociaal gedrag. Tegelijkertijd stellen de onderzoekers vast dat voor stevige Me Too verwijten geen grondslag te vinden is in concrete feiten.

“Namens de voltallige RvT dank ik iedereen die heeft bijgedragen aan het onderzoek” zegt RvT-voorzitter Harro Knijff. “Het toont een enorme betrokkenheid aan van iedereen en geeft een veelomvattend beeld. De conclusies zijn stevig en geven aan dat er veel speelt op het gebied van de interne cultuur en sociaal gedrag. Daar voelen wij ons verantwoordelijk voor. We betreuren het zeer dat er signalen hierover zijn gemist en dat er gevoelens van sociale onveiligheid bestaan. Wij nemen de aanbevelingen dan ook zeer serieus en willen snel met de aanbevelingen aan de slag. Grensoverschrijdend gedrag -in welke vorm dan ook- is onacceptabel.”

Nu de huidige directeur Marieke Schoenmakers vertrekt, zal de RvT naar verwachting op korte termijn een interim-directeur bekend maken. Deze krijgt de opdracht om samen met alle geledingen binnen de academie een actieplan op te stellen en concrete verbeteringen voor medewerkers en studenten verder door te voeren. In de tussentijd neemt Henk van der Meulen de taken van de directeur waar. Hij is directeur van het Koninklijk Conservatorium en tevens vice-voorzitter van het College van Bestuur.

Harro Knijff vervolgt: “In de afgelopen jaren is er een grote focus geweest op de professionaliteit en de kwaliteit van de organisatie. Iets waar we gezien de nationale en internationale reputatie van de academie en de positieve externe beoordelingen trots op mogen zijn. Uit het rapport blijkt echter duidelijk dat er te weinig aandacht is geweest voor het sociaal en emotioneel welbevinden van zowel medewerkers als studenten. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van de cultuur binnen de academie. Die cultuur blijkt nog steeds minder transparant en open dan zij zou moeten zijn. Het onderzoek heeft ondubbelzinnig uitgewezen dat er onvrede leeft binnen de KABK. Dat gaan we samen met de hele KABK-gemeenschap veranderen. We vertrouwen erop dat iedereen binnen de KABK een positieve bijdrage zal leveren om gezamenlijk de noodzakelijke cultuuromslag te realiseren.”