KABK-studenten werken aan publicatie voor het 25-jarig jubileum van STAB

12 april 2021

Naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB wordt een publicatie ontwikkeld.

De bedoeling van deze publicatie is om de rol en activiteiten van STAB in het kader van het omgevingsrecht vanuit verschillende perspectieven te belichten. Vanuit deze behoefte hebben studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) de opdracht gekregen om vanuit het perspectief van een kunstenaar/vormgever bijdragen te leveren voor deze publicatie:

Hoe zien en verbeelden kunstenaars de tegenstrijdige belangen die in ons krappe landje een aanspraak maken op de ruimte? Hoe kijken zij naar de rol die STAB in die context van het Omgevingsrecht speelt?

Wat doet...

STAB is een onafhankelijke organisatie die opereert binnen het omgevingsrecht. STAB bestaat uit een groep deskundigen die onpartijdig en objectief kijkt naar de feiten en omstandigheden die in een zaak spelen en rapporteert daarover aan de rechter. STAB onderzoekt zaken op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening, denk hierbij aan de aanleg van een windmolenpark of snelweg, hinder door stank- of geluidsoverlast, lozing van afvalwater, of effecten van straling. STAB is een zelfstandige stichting en kan alleen worden ingeschakeld door rechtbanken en de Raad van State. Doordat privé partijen hen niet kunnen inschakelen, kan STAB haar onafhankelijke positie garanderen.

Publicatie en tentoonstelling

In het kader van deze samenwerking hebben studenten van de Master Photography & Society (MAPS) én studenten die het keuzevak Design Office (DO) van de afdeling Grafisch Ontwerpen zich verdiept in de materie van STAB en werken op hun eigen manier aan een bijdrage aan de publicatie die in het najaar van 2021 verschijnt.