Graphic Design x STAB

Looptijd: semester 1 en 2 van 2020-2021

Naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB wordt een publicatie ontwikkeld. In deze publicatie is ruimte voor verschillende perspectieven op de werkzaamheden van STAB.

Vanuit deze behoefte is een handreiking gedaan naar de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) waaruit de samenwerking met de Master Photography & Society (MAPS) én studenten van de afdeling Grafisch Ontwerpen in context van het vak Design Office (DO) uit is ontstaan.

Beide groepen studenten zijn gedoken in de materie van STAB en werken op geheel eigen wijze aan een bijdrage aan de publicatie die verschijnt in het najaar van 2021.

Wat doet...

STAB is een onafhankelijke organisatie die opereert binnen het omgevingsrecht. STAB bestaat uit een groep deskundigen die onpartijdig en objectief kijkt naar de feiten en omstandigheden die in een zaak spelen en rapporteert daarover aan de rechter. STAB onderzoekt zaken op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening, denk hierbij aan de aanleg van een windmolenpark of snelweg, hinder door stank- of geluidsoverlast, lozing van afvalwater, of effecten van straling. STAB is een zelfstandige stichting en kan alleen worden ingeschakeld door rechtbanken en de Raad van State. Doordat privé partijen hen niet kunnen inschakelen, kan STAB haar onafhankelijke positie garanderen.

Design Office (DO) is een keuzevak binnen de bacheloropleiding Grafisch Ontwerpen. De studenten werken in Design Office zowel als team als op individueel niveau met echte opdrachtgevers. Van briefing, ontwerpvoorstellen, werkbezoeken, besprekingen, presentaties tot planning, begroting en oplevering doorlopen de studenten het gehele traject. De studenten doen zo ervaring op in het werkveld ter voorbereiding op de beroepspraktijk na de academie.

De samenwerking tussen STAB en DO is verdeeld over twee semesters. Binnen de twee semesters wordt gewerkt binnen het overkoepelende thema ‘Out of Office’, een knipoog naar de huidige pandemie.

De studenten Grafisch Ontwerp werden begeleid door docenten Chantal Hendriksen en Nikki Gonnissen.

'Out of Office' manifesto

In semester 1 startte de studenten met het maken van een visuele uiteenzetting op het gebied van omgevingsrecht. Het doel was niet direct om STAB visueel te weerleggen, maar juist het spanningsveld van het werkgebied te representeren en vertalen in vorm en beeld. Het semester is afgesloten met een digitale presentatie van het ontwikkelde manifest aan STAB.

De studenten van het tweede semester hebben dit manifest doorontwikkeld en werken samen met STAB en toe naar de publicatie waarin ook het werk van de samenwerking STAB x Master Photography and Society studenten wordt verwerkt.