De School voor Jong Talent ontvangt het predicaat Excellent

24 januari 2017

Op 23 januari 2017 heeft de School voor Jong Talent (onderdeel van de Hogeschool der Kunsten Den Haag) uit handen van de wethouder Onderwijs Ingrid van Engelshoven, het predicaat Excellente School ontvangen.

Het traject Excellente School  is een initiatief van de Inspectie van het Onderwijs van het Ministerie van OCW. Met dit predicaat krijgen scholen waardering voor bijzondere kwaliteiten. Hiermee laten zij de schoolomgeving en de rest van Nederland zien waar ze in uitblinken. Excellente scholen inspireren en dagen anderen uit om de lat hoog te leggen.

Leerlingen op de School voor Jong Talent combineren een intensief beroepsvoorbereidend traject op het gebied van muziek, dans of beeldende kunst met het reguliere schoolprogramma. In het schooljaar 2015-2016 stroomde maar liefst 92% van de eindexamenleerlingen door naar het Hoger Kunst Onderwijs en behaalden alle leerlingen hun reguliere schooldiploma. De School voor Jong Talent blinkt uit in individueel maatwerk, flexibiliteit en een zeer betrokken docententeam dat tot het uiterste gaat om zowel het kunstzinnige talent van de leerling te bedienen en te faciliteren, maar er ook voor waakt dat deze leerlingen een diploma behalen.

Enkele opmerkingen uit het  juryrapport:

Het excellentieprofiel van de school is gericht op talentontwikkeling van leerlingen binnen de kunstdomeinen muziek, dans en beeldende kunst), via een ‘holistisch’ georganiseerde aanpak, waarbij gedrevenheid en uitdaging tot excellentie de sleutelbegrippen zijn. Er wordt vanuit intrinsieke motivatie toegewerkt naar een excellent niveau. Men zoekt gezamenlijk een balans tussen de prestatiedruk, de ambitie en de innerlijke gedrevenheid.  Daarmee heeft de schoolleiding met de medewerkers een duidelijke focus en een gezamenlijke visie op het excellentieprofiel.

De school als geheel is in staat om zeer flexibel de logistiek van het vaste programma ondergeschikt te maken aan de nodige stappen van de leerling. De kracht of het specialisme van de leraar wordt over en weer herkend en ingezet.

De ‘mindset’ van alle medewerkers is de sleutel in het profiel. De gerichtheid op de positieve stimulatie tot inspanningen en prestaties, is gekoppeld aan een scherp bewustzijn om de grenzen van hetgeen een leerling aankan, goed in de gaten te houden. Men kijkt steeds naar wat mogelijk is.