Jorrit Paaijmans

Year 1: Drawing

Jorrit Paaijmans (1979) werkt op het snijvlak van ambachtelijkheid en technologie. Zijn artistieke praktijk is een doorlopende experimentele verkenning van de tekendiscipline, en kent een veelheid aan verschijningsvormen waaronder tekeningen, kinetische installaties en performances. Paaijmans' onderzoeksprojecten bieden nieuwe perspectieven op de fysieke relatie tussen mens, arbeid en automatisering in de hedendaagse technologische maatschappij.