Symposium Transformations of the Audible

Het symposium Transformations of the Audible heeft als doel om de factoren en voorwaarden te onderzoeken die ons doen begrijpen op welke manier ‘hoorbaarheid’ als zodanig wordt gevormd. Het symposium is daarom opgezet als een bijeenkomst van kunstenaars, wetenschappers, studenten en artist/researchers uit drie verschillende domeinen: dat van de muziek, dat van de kunsten, en dat van het wetenschappelijke gebied van de sound studies. Er zal aandacht worden besteed aan de manier waarop artistieke praktijken die met klank te maken hebben elkaar doorkruisen en zich parallel bezighouden met de omstandigheden van het luisteren.

Klankfenomenen zijn doorgaans ongrijpbaar: ze staan altijd op het punt om te transformeren in iets anders. Klank creëert ruimtes, brengt aanwezigheid over en articuleert tijd. Ook kunnen klanken emoties oproepen, gedragspatronen veroorzaken of een gevoel van verbondenheid teweegbrengen. Op het moment dat klank hoorbaar wordt, wordt de betekenis ervan bovendien beïnvloed door de verschillende omstandigheden waarin dit kan gebeuren.

Alhoewel deze omstandigheden zich in de loop van de muziekgeschiedenis altijd al hebben voorgedaan, hebben we daarnaast met name in de laatste twintig jaar een ongekende toename kunnen zien van de belangstelling voor klank in kunstgebieden buiten de muziek, alsook bij verschillende academische disciplines. Sound art als een autonome kunststroming bestaat weliswaar al sinds de late jaren zestig, maar juist gedurende de laatste decennia komt het gebruik van klank in de context van kunst steeds vaker voor. Dit heeft geresulteerd in een wereldwijde alomtegenwoordigheid van sound art in musea en galerieën. Tegelijkertijd heeft het transdisciplinaire gebied van de sound studies het bewustzijn vergroot van de rol die het ‘akoestische’ speelt in het definiëren van manieren waarop wij ‘weten’, onze omgeving waarnemen en daarmee een dialoog aangaan.

De componist Peter Ablinger stelde in 2005 dat hij “niet is geïnteresseerd in klanken, maar in hoorbaarheid” . Uit de mond van een kunstenaar voor wie klank het voornaamste materiaal is, is zo’n uitspraak betekenisvol: het verwijst naar een praktijk waarin geluid niet als een ‘gegeven’ wordt beschouwd, maar waarin in plaats daarvan wordt uitgegaan van de veranderlijke natuur van het luisteren zelf. Ablinger daagt ons daarmee uit om niet slechts het geluid te organiseren, maar in plaats daarvan voorwaarden te creëren waarbinnen ‘hoorbaarheid’ aan de orde kan worden gesteld.

Programma

Met o.a.:
Peter Ablinger, Heloisa Amaral, Joanna Bailie, Douglas R. Barrett, Richard Barrett, Giuliano Bracci, François Bonnet, Budhaditya Chattopadhyay, Marcel Cobussen, Elizabeth Dobbin, Melissa van Drie, Ricarda Franzen, Raviv Ganchrow, Penelope Gouk, Thalia Hoffman, Eleni Kamma, Brian Kane, Julia Kursell, Yannis Kyriakides, Catherine Lamb, Sander van Maas, Matteo Marangoni, Martina Raponi, Tao G. Vrhovec Sambolec, Linnea Semmerling, Suzan Tunca, Dafne Vicente-Sandoval and Jed Wentz.

Meer informatie leest u op de Engelstalige pagina


Transformations of the Audible is een initiatief van het Instituut voor Sonologie / Koninklijk Conservatorium ter gelegenheid van de aanwezigheid in Den Haag van de vierde Konrad Boehmer Visiting Professor Peter Ablinger, in samenwerking met de Academy of Creative and Performing Arts van Universiteit Leiden en kunstorganisatie WEST Den Haag. Tijdens het symposium zullen internationale experts samenkomen met studenten, onderzoekers en uitvoerders uit de plaatselijke scene. Het symposium biedt lezingen, panel discussies en artistieke presentaties, die plaatsvinden bij WEST Den Haag, de Koninklijke Academie en het Koninklijk Conservatorium.

Transformations of the Audible wordt samengesteld en voorgezeten door Gabriel Paiuk.

Details

Datum

16 mei 2019 15.30 - 18 mei 2019 22.00

Locatie

WEST Den Haag, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Koninklijk Conservatorium

Entree

Passepartout 16-18 May:
€ 30.00
Day Ticket (16+17 May):
€ 22.50
Day Ticket 18 May: € 20.00
Students: Free entrance with a valid student card