Aanmeldingen die nu worden verstuurd, komen in aanmerking voor de Oriëntatiecursus die in februari 2022 begint.

Data oriëntatiecursus 2021-2022

Cursus 1
Cursus loopt van 18 september 2021 tot en met 22 januari 2022
Toelatingsdag: zaterdag 11 september 2021 (10:00-16:00 uur)

Cursus 2
Cursus loopt van 5 februari 2022 tot en met 4 juni 2022.
Toelatingsdag zaterdag 29 januari 2022 (10:00-16:00 uur)

NB: Het is niet meer mogelijk om een residence permit voor niet-EU/EER Oriëntatiecursus kandidaten te regelen.

Aanmelden is alleen mogelijk door middel van het aanmeldingsformulier in het online system Osiris.

Maak een account

Na aanmelding via het toelatingsformulier ontvang je automatisch bericht over de toelatingsdag en het vragenformulier.

Om deel te kunnen nemen aan de cursus is een toelating vereist. Deze toelating bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Portfolio
  • Vragenlijst
  • Werkdag/toelatingsgesprek

Meer informatie over de verschillende onderdelen vind je onder Toelatingseisen.

De inschrijving is echter pas definitief wanneer het cursusgeld is betaald. Het bedrag moet bij vooruitbetaling voor de gehele cursus worden voldaan. Bij ziekte of verzuim of voortijdige beëindiging van de cursus wordt geen cursusgeld teruggegeven.

NB: Het is niet meer mogelijk om een residence permit voor niet-EU/EER Oriëntatiecursus kandidaten te regelen.