I/M/D x Living Lab Scheveningen - Databewustwording in de digitale publieke ruimte

september 2020 – februari 2021

Den Haag zet zich steeds meer in om een ‘smart city’ te zijn. Hiervoor wordt geëxperimenteerd met het inzetten van data en digitale technologieën in de publieke ruimte. Het doel van een smart city is het verhogen van de levenskwaliteit door de stad efficiënter te organiseren. Door het inzetten van deze experimenten is het noodzakelijk om databewustwording bij inwoners te vergoten.

Om dit te stimuleren is de provincie Zuid-Holland en Gemeente Den Haag een samenwerking gestart met de tweede en derdejaars Interactive/Media/Design studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.

Uitdagingen Smart City - Living Lab Scheveningen (LLS)

Eerder werd aan de boulevard van Scheveningen een Smart City Living Lab gerealiseerd. Het Living Lab Scheveningen (LLS) biedt burgers, bedrijven, medeoverheden en kennisinstellingen de kans innovatieve projecten op te starten om zo de stad ‘slimmer’ te maken maar ook de bijkomende uitdagingen aan de kaak te stellen.

Ondanks de ontwikkeling van de opkomst van ‘slimme’ steden blijken weinig burgers bekend met het concept ‘smart city’ te zijn en hebben zij weinig kennis en begrip van alle specifieke technologie en beleid waar die term voor staat. Ondertussen heeft de ontwikkeling van de slimme stad belangrijke implicaties voor hun privacy en veiligheid. Het is dus zaak een manier te vinden om de datakennis en betrokkenheid van burgers over de slimme stad te vergroten. De themathiek sluit goed aan bij het lesprogramma van I/M/D, daarom is aan hen de vraag gesteld na te denken over de volgende vraagstukken:

Welke interventies kunnen gedaan worden in Living Lab Scheveningen met als doel databewustwording te bewerkstelligen en/of (kennis)positie burgers te versterken?
Hoe ziet een gezamenlijke (beeld)taal over data(punten) en privacy eruit? En via welke weg - infographics, apps, kunst, nieuwsbrieven kunnen we met deze (beeld)taal communiceren met burgers?

Studenten zijn in groepjes aan de slag gegaan met het onderwerp en de thematiek. De samenwerking wordt begeleid door docenten Pawel Pokutycki en Dave Willé. Het doel van de samenwerking is dat een paar van de ontwikkelde concepten daadwerkelijk worden gerealiseerd aan de boulevard van Scheveningen!

Concepten-visualisaties

Guardians of the Dunes

door tweedejaars I/M/D-studenten Jihae Cha, Pam Breedveld, Flóra Lazin, Olivia Stenslunde

Guardians of the Dunes concept for Smart City - Living Lab Scheveningen
Guardians of the Dunes concept visualisation
Guardians of the Dunes concept for Smart City - Living Lab Scheveningen
Guardians of the Dunes concept

In ‘Guardians of the Dunes’ komen technologie, data en natuur prachtig samen. In het kader van dataverzameling en datagebruik wordt de natuur als belangrijke factor vaak vergeten. Dit project start de dialoog tussen de natuur en de bezoekers van Scheveningen door middel van animatronische (bewegende) sculpturen van lokale dieren, de Guardians of the Dunes.

Swarm

door tweedejaars I/M/D-studenten Merel van Altena, Thijs van Kuijk, Iseult Pigot, Bregtje van Jole

Swarm concept for Smart City - Living Lab Scheveningen
Swarm concept sculpture visualisation
Swarm concept for Smart City - Living Lab Scheveningen
Swarm concept app visualisation

Het project 'Swarm' brengt twee dingen samen: een fysiek standbeeld en een VR-visualisatie van achtergebleven data van bezoekers aan de boulevard. Een zwerm haringen – representatief voor de historische plek Scheveningen - representeert de achtergebleven data die zwemt door de installatie.

The Data Flâneur

door derdejaars I/M/D-studenten Marco Dell'Abate , Xiaoyao Ma, Jeroen Meijer

Data Flaneur concept for Smart City - Living Lab Scheveningen
Data Flâneur technical drawing
Data Flaneur concept for Smart City - Living Lab Scheveningen
Data Flâneur concept visualisation

Het project ‘Data Flâneur’ gaat over de menselijke connectie met technologie. Data wordt tot leven gebracht in een interactieve laserinstallatie waar bezoekers worden uitgedaagd te lopen en zo bewust worden gemaakt van hun connectie met data. De interactie prikkelt bezoekers van de digitale en fysieke aanwezigheid van data in een smart city.

Data Souvenir

door derdejaars I/M/D-studenten Roberto Romano, Isabelle Nair, Sarah Sarah Hoogman, (Simbu) Samriddhi Ghattak

Data Souvenir concept for Smart City - Living Lab Scheveningen
Data Souvenir postcard (front) visualisations
Data Souvenir concept for Smart City - Living Lab Scheveningen
Data Souvenir postcard (back) - data awareness

Het project 'Data Souvenir' combineert nieuwe technologie met een bekende en ouderwetse vorm van communicatie: ansichtkaarten. De ansichtkaarten, die door de gebruikers zelf gemaakt worden, tonen hoe Living Lab Scheveningen de data van het publiek genereert.

Click Pollution

door derdejaars I/M/D-studenten Lorenzo Quint, Alexia Moutaftsi, Mariela Popova

Garden of Data

door derdejaars I/M/D-studenten Luiza Miranda Rosa Awad, Anh Do, Sandra Veerman


Sonar

door derdejaars I/M/D-studenten Wies Mobach, Melisa Hadimoglu, Gaetan Langlois-Meurinne


Projectdetails

Partners

Gemeente Den Haag en de Provincie Zuid-Holland

Werk

Ontwerpconcepten om de datakennis en betrokkenheid van burgers over de slimme stad te vergroten

Jaar

2020-2021