Samenwerking

We zoeken samenwerking met partijen die bereid zijn met ons een experiment aan te gaan waar beide partijen door kunnen groeien. KABK-studenten maken in een opdracht situatie kennis met private partijen, overheidsinstellingen en cultureel-maatschappelijke organisaties. 

De ervaring van het werken met klanten of opdrachtgevers is onmisbaar voor de professionele ontwikkeling van studenten. Onze partners profiteren van de onderzoekende houding en de onverwachte invalshoeken van KABK-studenten.

Samenwerkingsvormen

Een samenwerking met de KABK kan op verschillende manieren en is afhankelijk van de wens van de partner, het curriculum van de onderwijsafdeling en de aard van het project. Een samenwerkingsproject is altijd maatwerk!

Sommige van onze partners ondersteunen een specifiek afdelingsproject. De Keep an Eye Foundation heeft zich sinds 2015 verbonden aan de Modeshow om de jonge textiel- en modeontwerpers een vliegende start te geven tijdens en na hun afstuderen. 

Onze partners

De KABK heeft tot nu toe samengewerkt met o.a. onderstaande partijen:

 • Ministerie van OCW
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • WestHolland Foreign Investment Agency (WFIA)
 • Ministerie van Financiën
 • Keep an Eye Foundation
 • Raad voor Cultuur
 • Residentie Orkest
 • GEM Den Haag
 • Hoge Raad der Nederlanden
 • De Algemene Rekenkamer
 • Gemeente Den Haag
 • Vredespaleis
 • Crossing Border Festival
 • VNO-NCW
 • Museum Meermanno
 • Mesdag Collectie

Geïnteresseerd in een samenwerking met de KABK?

Word onze partner

Informatie over de ANBI-status

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Dankzij deze ANBI-status gelden er fiscale en financiële voordelen ten aanzien van schenk- en erfbelasting, vennootschaps- en inkomstenbelasting. Zo kan bijvoorbeeld iedereen die aan de Academie of het Conservatorium schenkt de schenking van de belasting aftrekken. 

Stichting Hogeschool der Kunsten Den Haag (University of the Arts, The Hague)
P.O. Box 11670 NL
2502 AR Den Haag 
www.hogeschoolderkunsten.nl

Fiscaal nummer (RSIN): 007814951

Faculty 1:
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten / Centraal Bureau  
Prinsessegracht 4, 
2514 AN Den Haag 

Hier vindt u de relevante informatie op basis waarvan aan ons de ANBI-status is verleend, zoals de doelstelling van onze instelling zoals omschreven in de statuten van de Hogeschool, de hoofdlijnen van het actuele beleid, de bestuurssamenstelling en het jaarverslag inclusief financiële verantwoording en beloningsbeleid.

Meer informatie over samenwerken met de KABK?

Contact

Neem contact op met Lizzy Kok (Marketing & Communicatie)