Wanneer, hoe en waar

De Kidsclub is elke vrijdagmiddag van 16.30 uur tot 18.00 uur in een lokaal van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten aan de Prinsessegracht 4 in Den Haag.

Als je nieuw bent, laat dan via onderstaand mailadres weten dat je mee zou willen doen, dan word er gekeken of je binnen de doelgroep valt en of er plek is. Pas na bevestiging van de coördinator voortrajecten kan er deelgenomen worden.

Let op: Op dit moment is de maximumcapaciteit bereikt voor de Kidsclub. Voor vragen over de wachtlijst neem contact op met de coordinator via voortraject@kabk.nl.

Kosten

Het kost € 7,50 per keer en dat is inclusief materiaal en wat drinken met lekkers. Om deel te kunnen nemen is een knipkaart van €37,50 bij de receptie van de KABK te koop die recht geeft op 5 lessen (betaling per pin).

Een losse les of het bijwonen van een proefles is niet mogelijk.

Materialen

We streven ernaar om elke les een ander materiaal te gebruiken. Zo gebruiken we dit halve jaar verf, papier, klei, houtskool, ijzerdraad, gips, stof, inkt, krijt, sheets, etspennen, etsinkt, etspapier, etspers, hout, plastic zakken en andere materialen. Als je de eerste keer komt, krijg je een brief mee met een overzicht welk materiaal we welke week gaan gebruiken.

De kosten voor een les zijn inclusief materiaal. Je hoeft dus niet te gaan sjouwen met potten verf. Als je zelf thuis materiaal hebt dat je graag wilt gebruiken, dan mag je dat natuurlijk altijd meenemen.