Hogeschool der Kunsten ondertekent VN Verdrag Handicap voor inclusiever onderwijs

24 oktober 2023

De Hogeschool der Kunsten (KABK en het Koninklijk Conservatorium) ondertekende deze maand de intentieverklaring VN Verdrag Handicap samen met De Haagse Hogeschool, Hotelschool Den Haag en mboRijnland. De vier onderwijsinstellingen gaan werk maken van inclusiever onderwijs.

Met ruim een derde van de studenten en ook tal van medewerkers met een functiebeperking of ondersteuningsvraag is het topprioriteit. Met ondertekening van de intentieverklaring VN Verdrag Handicap onderstrepen de onderwijsinstellingen het belang ervan. “Inclusie is een van de belangrijkste thema’s voor ons onderwijs. We willen voor elke student een omgeving bieden die toegankelijk, veilig, uitdagend en inspirerend is. Dat is onze grote taak", aldus Huug de Deugd, CvB-voorzitter Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Vertaalslag naar inclusieve onderwijspraktijk

Het VN-verdrag Handicap legt de basis voor een inclusieve onderwijspraktijk. Gebrek aan tijd, personeel, hoge werkdruk en versnippering van kennis maken het voor onderwijsinstellingen lastig om hier optimaal aan tegemoet te komen. In de werkgroepen VN-verdrag gaan de scholen aan de slag met onder andere flexibiliteit in het curriculum, deskundigheidsbevordering van medewerkers, informatievoorziening, internationalisering, digitalisering en een inclusieve doorstroom van opleiding naar werk. Met deze inclusie-elementen brengen ze het VN-verdrag naar de onderwijspraktijk.