Onderzoek in en door de kunst

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) heeft onderzoek hoog in het vaandel staan. Onderzoek heeft altijd deel uitgemaakt van de praktijk van kunstenaars en ontwerpers, maar in de laatste decennia is het onderzoeksaspect van kunst en ontwerpen steeds belangrijker geworden. 

Het onderzoek in en door de kunst staat aan de KABK centraal. Dit houdt in dat veel aandacht wordt besteed aan de rol van het denken in het maakproces, aan de reflectie van de student op het eigen handelen en aan de ontwikkeling van een (theoretische) positionering van het eigen werk.

Meer informatie over Onderzoek op de KABK

Het onderwijs is gericht op het aanleren van een onderzoekende houding bij de student. De samenwerking met de Universiteit Leiden biedt studenten Beeldende Kunst de unieke mogelijkheid om een Double Degree te volgen. Ook is er een PhD-traject voor kunstenaars en ontwerpers.

Gerelateerde links