Studieprofiel Gecombineerd onderwijs – ‘Speccie’

Aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) kun je tegelijk met je voortgezet onderwijs kunstvakken volgen. Je haakt in als externe leerling bij een lopend programma van onze vooropleidingen. Dit betekent dat je een speciaal traject volgt als ‘speccie’.

Je kunt speccie worden als je op een middelbare school zit, maar dan moet er wel een reden zijn dat je eerder niet voor een kunstplanschool hebt gekozen. Een reden dat je niet op een kunstplanschool zit kan bijvoorbeeld zijn, omdat je gewend bent aan een ander schooltype. Om die reden zit je bijvoorbeeld op een vrije school, Montessori of international school. Als dit het geval is en je wilt speccie worden dan zal er vaak sprake zijn van maatwerk, omdat de roosters van de eigen school en de roosters van de lessen op de KABK niet altijd aansluiten.

Als speccie haak je in bij de lessen van de kunstplannen of van de School voor Jong Talent. Daar waar mogelijk wordt met de eigen school gekeken in hoeverre de deelname aan het voortraject is in te passen in het reguliere schoolprogramma.

Voor deze vorm van deelname is een vergoeding verschuldigd, afhankelijk van het aantal gevolgde lessen/dagdelen.

Na het behalen van een havo- of vwo-diploma kan een leerling toelating doen tot de KABK. Deelname aan het gecombineerd onderwijs biedt geen garantie voor toelating tot een bacheloropleiding aan de KABK.

Specificaties

Taal

Nederlands

Duur

Afhankelijk van het moment van instroom, doorstroom en niveau

Hoofd vooropleidingen

Zanne Zwart

Toelatingsprocedure

Voor deelname aan het gecombineerd onderwijs en de KABK geldt een toelatingsprocedure. Tussentijdse instap is mogelijk. Voor opname dient u een afspraak te maken voor het spreekuur via voortraject@kabk.nl.

De procedure bestaat uit het tonen van werk en een interview. Tijdens dit gesprek neem je je portfolio mee. Dit is een map/collectie gemaakt met zelfgemaakt werk. Hierin zitten zoveel mogelijk werken, bijvoorbeeld: tekeningen, schetsen, digitaal werk, ontwerpen, modellen, afbeeldingen, foto's, video's, kleding, textieluitingen, constructies, try-outs, experimenten, onvoltooid werk en schilderijen die je zelf hebt gemaakt initiatief. Ook vinden wij het interessant om een visueel dagboek te zien met je inspiratiebronnen (uit de wereld om je heen en de kunstwereld), ideeën, plannen, ervaringen en inzichten. Je kunt ook een laptop meenemen waarop zijn of haar video's, foto's of andere digitale producten kunnen worden getoond.

Er wordt van je verwacht dat je met dit werk laat zien wat je op creatief vlak doet. Daarnaast zijn creatief vermogen, motivatie, interesse in de kunstwereld, individualiteit/originaliteit, vermogen tot groei, diversiteit en omgang met gebruikte materialen en technieken aspecten waar wij tijdens de toelating naar kijken. Tijdens het gesprek komen al deze aspecten aan bod en kijken we waar we kunnen aansluiten bij de bestaande lessen die gegeven worden op de School voor Jong Talent of bij één van de kunstplannen. Na toelating kan ook besloten worden dat je terugkomt, met of zonder vervolgopdracht, als blijkt dat het nog niet mogelijk is om aan te sluiten bij een van de bestaande vooropleidingen op artistiek vlak.

Hoe te combineren met school

Omdat de roosters van de academie én de roosters van de eigen school ieder jaar variëren, vragen wij speccies om ieder jaar opnieuw aan het begin van het schooljaar contact te zoeken met de coördinator om een mogelijk rooster voor dat jaar af te stemmen. Zo kan het voorkomen dat een speccie één schooljaar lang het vak Tekenen/Schilderen volgt op een donderdagmiddag en het andere jaar hetzelfde vak op een woensdagmiddag volgt. Je hebt de mogelijkheid om één of twee vakken per week te volgen.

De kosten voor gecombineerd onderwijs vind je hier.

Een speccie kan - na toelating - alleen geplaatst worden als er goedkeuring door een bevoegd persoon van de eigen school gegeven wordt voor het volgen van de lessen op de KABK en aanverwante activiteiten van het programma.