Gecombineerd onderwijs – ‘Speccie’

Aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) kun je tegelijk met je VO–onderwijs kunstvakken volgen. Je haakt in als externe leerling bij een lopend programma van onze vooropleidingen. Je volgt een “speciaal traject” en we korten deze leerlingen af tot “speccie”.

Een speccie kan je worden als je niet op een van de kunstplanscholen of School voor Jong Talent zit en daar een gegronde reden voor hebt. Bijvoorbeeld omdat je gewend bent aan een ander schooltype en op een Vrije School, International School of Montessori zit.

In dit geval zal er meestal sprake zijn van maatwerk, omdat de roosters van de eigen school en de roosters van de lessen op de KABK niet altijd aansluiten. Je kunt inhaken bij lessen van de kunstplannen of van de School voor Jong Talent. Voor deelname aan dit voortraject geldt een toelatingsprocedure.

Specificaties

Taal

Nederlands

Duur

Afhankelijk van het moment van instroom, doorstroom en niveau

Hoofd vooropleidingen

Zanne Zwart

Daar waar mogelijk wordt met de eigen school gekeken in hoeverre de deelname aan het voortraject is in te passen in het reguliere schoolprogramma. Voor deze vorm van deelname is een vergoeding verschuldigd, afhankelijk van het aantal gevolgde lessen/dagdelen. Na het behalen van een havo– of vwo-diploma kan een leerling toelating doen aan de KABK. Deelname aan het gecombineerd onderwijs biedt geen garantie voor toelating aan de bachelor afdeling.

Toelating

Voor deelname aan het gecombineerde onderwijs en de KABK geldt een uitgebreide toelatingsprocedure. Tussentijds instromen is mogelijk. Voor de toelating dient de leerling een afspraak te maken voor het spreekuur via voortraject@kabk.nl.

De toelating bestaat uit het tonen van werk en een gesprek tijdens het spreekuur van de voortrajecten. Op dit spreekuur neemt de leerling een portfolio mee, een map/verzameling aangelegd met zelfgemaakt werk. Hierin zitten zoveel mogelijk werken: tekeningen, schetsen, ontwerpen, modellen, beelden, foto’s, filmpjes, kleding, textiele uitingen, bouwsels, schilderijen, enz., die je op eigen initiatief hebt gemaakt. Ook de aanwezigheid van een visueel dagboek waarin je inspiratiebronnen, ideeën, plannen, ervaringen en inzichten noteert vinden we interessant om te zien. De leerling kan ook een laptop meenemen waarop zijn of haar filmpjes, foto’s of andere digitale producten getoond kunnen worden.

Er wordt verwacht dat de leerling met dit werk laat zien wat hij/zij gedaan heeft de afgelopen tijd. Er wordt gekeken naar het creatieve vermogen, motivatie, aanleg, ideevorming, eigenheid/originaliteit, vermogen tot groei, de diversiteit en omgang met materialen en technieken. In het gesprek met de leerling worden al deze aspecten besproken en gekeken waar er ingehaakt kan worden op de reeds bestaande lessen die aan de School voor Jong Talent of een van de kunstplannen worden gegeven. Er kan na de toelating ook besloten worden dat de leerling een keer terugkomt, al dan niet met een vervolgopdracht, als blijkt dat aansluiting in artistiek niveau bij een van de bestaande voortrajectlessen nog niet mogelijk is.

“Speccie”

De leerlingen die een speciaal gecombineerde leerweg volgen, worden ook wel “speccies” genoemd. Omdat de roosters van de Academie én de roosters van de eigen school ieder jaar variëren, vragen wij deze “speccies” om ieder jaar opnieuw aan het begin van het schooljaar contact te zoeken met de coördinator om een mogelijk rooster voor dat jaar af te stemmen. Zo kan het voorkomen dat een “speccie” één schooljaar lang het vak Tekenen/Schilderen volgt op een donderdagmiddag en het andere jaar ditzelfde vak op een woensdagmiddag volgt. Er is de mogelijkheid om één of twee vakken per week te volgen.

De kosten voor een “speccie” vindt je hier.

Een speccie kan na toelating alleen geplaatst worden als er een goedkeuring door de eigen school gegeven wordt voor het volgen van de lessen op de KABK en aanverwante activiteiten die binnen het programma vallen.