Lectoraten

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) heeft twee lectoraten: het lectoraat Kunst Theorie & Praktijk van Prof. Dr. Janneke Wesseling en het lectoraat Design van Dr. Alice Twemlow. De lectoraten spelen een belangrijke rol bij het stimuleren en coördineren van onderzoek door docenten, bij het integreren van onderzoekscomponenten in de curricula, en in de disseminatie van onderzoeksresultaten binnen en buiten de KABK door middel van studiedagen, expert meetings, publicaties en conferenties.

Lectoraat Kunst Theorie & Praktijk

Het lectoraat Kunst Theorie & Praktijk (KTP) van Prof. Dr. Janneke Wesseling is van start gegaan in 2007. Het lectoraat KTP houdt zich bezig met de integratie van theorie en praktijk in het kunstonderwijs. Zo heeft het lectoraat het Art Research Programme opgezet, dat bestaat uit interdisciplinaire cursussen en dat onderzoek en kritische reflectie stimuleert. Onder voorzitterschap van de lector hebben theoriedocenten een nieuwe visie op het theorieonderwijs aan de kunstacademie ontwikkeld. Deze visie krijgt eveneens zijn neerslag in het praktijkonderwijs. In 2015 heeft het lectoraat een Onderzoeksgroep geïnitieerd waaraan docenten van de KABK zijn verbonden die zich concreet bezig houden met onderzoek in hun kunst- of ontwerppraktijk. Ook organiseert het lectoraat samen met diverse partners symposia, workshops en lezingen. Voor meer informatie en een overzicht van cursussen en activiteiten, zie de website lectoraatktp.nl of stuur een email aan Emily Huurdeman (coördinator lectoraat Kunst Theorie & Praktijk).

Janneke Wesselling
Janneke Wesseling, Lector Kunst Theorie & Praktijk

Janneke Wesseling is hoogleraar in de Praktijk en Theorie van het Onderzoek in de Beeldende Kunsten, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden. Ze is directeur van PhDArts, internationaal doctoraatsprogramma voor beeldende kunstenaars en vormgevers, aan de Academie der Kunsten (ACPA) van de Universiteit Leiden, en hoofd van het lectoraat Kunst Theorie & Praktijk aan de Hogeschool der Kunsten in Den Haag.

In 2013 is Wesseling gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over hedendaagse kunst en receptie-esthetica, getiteld De volmaakte beschouwer: De ervaring van het kunstwerk en de actualiteit van de receptie-esthetica.

Wesseling schrijft als kunstcriticus voor NRC Handelsblad. Daarnaast publiceert zij regelmatig over hedendaagse kunst in tijdschriften en catalogi in binnen- en buitenland. Zij publiceerde ook een aantal onafhankelijke studies, waaronder:

  • De volmaakte beschouwer. De ervaring van het kunstwerk en de receptie- esthetica. Amsterdam: Valiz, 2015.
  • See it Again, Say it Again. The Artist as Researcher. Red. Janneke Wesseling. Amsterdam: Valiz, 2011.
  • Het museum dat niet bestond. Amsterdam: De Bezige Bij, 2004.
  • Schoonhoven, beeldend kunstenaar. Den Haag/Amsterdam: SDU Uitgevers/Openbaar Kunstbezit, 1990.

Lectoraat Design

Dr. Alice Twemlow is per september 2017 aangesteld als lector Design aan de KABK. Het lectoraat Design beoogt als een dynamische katalysator te fungeren voor ontwerpgericht onderzoek binnen en buiten de leeromgeving van de KABK. In deze missie ligt de opdracht besloten om de ontwerpgerichte onderzoekscultuur binnen de KABK en via de verbinding met de Universiteit Leiden verder te versterken, te voeden en zichtbaar te maken.

De werktitel van het lectoraat is ‘’Design and the Deep Future’’, waarmee wordt ingezet op de bestudering van onderwerpen zoals: geologische tijd en ontwerp; afval en vuilnis; dematerialisatie van ontwerp; circulaire economie; onderhoud en herstel; niet-menselijke actoren en ontwerp; digitaal afvalmateriaal; ontwerpkritiek; speculatief ontwerp en kritisch ontwerp et cetera. Deze en andere onderwerpen zullen verder worden uitgediept in onderzoeksprojecten, exposities, symposia en print en online publicaties. Voor meer informatie stuur een email aan e.huurdeman@kabk.nl (coördinator lectoraat Design).

Alice Twemlow
Alice Twemlow, Lector Design

Alice Twemlow promoveerde aan het History of Design-programma van het Victoria & Albert Museum en de Royal College of Art in Londen. Zij publiceerde onlangs Sifting the Trash: A History of Design Criticism (MIT Press, 2017).

Ze is een veelgevraagd spreker, criticus en jurylid voor conferenties en competities in het ontwerpveld en schrijft regelmatig voor diverse internationale media. Ze gaf leiding aan de Master Design Research, Writing & Criticism aan de School of Visual Arts in New York en is hoofd van de Master Design Curating & Writing aan de Design Academy Eindhoven.

Alice Twemlow interview voor Design Observer: Chain Letters - Alice Twemlow (2 May 2018)

Voorgaande onderzoekstrajecten