Wisseling voorzitterschap Hogeschool der Kunsten Den Haag

21 december 2016

Per 1 januari 2017 wordt Marieke Schoenmakers, naast directeur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool der Kunsten Den Haag. De huidige bestuursvoorzitter Henk van der Meulen, directeur van het Koninklijk Conservatorium, wordt vicevoorzitter. De directeuren van de KABK en het KC vormen samen het College van Bestuur.

De Hogeschool der Kunsten Den Haag biedt hoger beroepsonderwijs op het gebied van dans, muziek, beeldende kunst en vormgeving aan circa 1.700 studenten. De Hogeschool biedt ook vooropleidingen aan en doctoraatstrajecten in samenwerking met de Universiteit Leiden.  

Voorzitter Marieke Schoenmakers: we zijn een internationaal georiënteerde hogeschool met een lange traditie. Vanuit die traditie maken we de vlucht vooruit en geven we vorm aan het toekomstige werkveld. Het is een enorm plezier om samen met toonaangevende internationale partners en docenten een studentenpopulatie met daarin 70 nationaliteiten te inspireren.

Marieke Schoenmakers is sinds 2014 vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool en tevens directeur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Daarvoor was zij onder andere directeur van de VPRO, directeur van de Nederlandse Film en Televisie Academie en adjunct-directeur in Het Muziektheater in Amsterdam. Marieke Schoenmakers is voorzitter van de Vereniging voor Hoger Kunstonderwijs en lid van het bestuur van het Prins Bernard Cultuurfonds Zuid-Holland.

Lees hieronder quotes van het College van Bestuur van de Hogeschool der Kunsten.

Marieke Schoenmakers en Henk van der Meulen  College van Bestuur van de Hogeschool der Kunsten – Quotes:

Marieke Schoenmakers: 
Als Hogeschool der Kunsten leggen we onze eigen normen aan. Wanneer die afwijkt van wat gebruikelijk is, dan leggen we dat uit. Zo bieden we bij de beeldende studies, waar levenservaring en inhoudelijke bagage cruciaal is, aan ‘stapelaars’ een flinke korting op het instellingscollegegeld. Zo corrigeren we de negatieve gevolgen van het leenstelsel enigszins.

Henk van der Meulen: 
Wij stimuleren onze studenten dingen te bedenken die er nog niet zijn. In tegenstelling tot de politiek , die ons vraagt op te leiden voor banen die er al zijn. Onze visie gaat over kwaliteit en oorspronkelijkheid en biedt tegenwicht aan ‘rendementsdenken’ en ‘prestatieafspraken’. De muziekpraktijk is voortdurend in beweging en we willen die beweging niet alleen maar volgen, maar ook zelf in gang zetten.

Marieke Schoenmakers: 
Maar we houden ook de beide benen op de grond. Het is belangrijk studenten te leren hoe ze hun dromen kunnen realiseren. Er is veel aandacht voor “professional practice skills”. Studenten treden op en realiseren tentoonstellingen. Ook de PR doen ze zelf, het is uitermate leerzaam als zij zelf publiek, verzamelaars, galeriehouders en prominenten uit het werkveld moeten benaderen. We onderhouden ook een groot netwerk van mensen ‘uit het veld’.

Marieke Schoenmakers: 
De status van excellentie stimuleert in alles wat we doen, excellente kwaliteit zit in elk detail. In gebouwen, de kwaliteit van onze docenten, internationale uitwisseling.  

Henk van der Meulen: 
We zijn de enige hogeschool met primair en voortgezet onderwijs in huis. Onze School voor Jong Talent en voortrajecten als de Kidsclub en Voorbereidend Jaar zijn onze eigen kweekvijver.

Marieke Schoenmakers: 
Ons referentiekader is internationaal. Diversiteit is cruciaal voor de vorming van de studenten, de inhoud van hun werk en de voorbereiding op een per definitie zeer internationaal werkveld. Het studeren en leven met studenten afkomstig uit wezenlijk andere culturen heeft een sterke invloed op wat er gemaakt wordt.

Henk van der Meulen: 
We streven naar een hechte relatie met de wereld buiten de school, en Den Haag biedt ons buitengewoon aantrekkelijke samenwerkingspartners zoals orkesten, ensembles, musea, ministeries, en tal van andere kunstvakopleidingen, wereldwijd . Zo bieden we onze studenten een uitstekende voorbereiding op een toekomstige internationale beroepspraktijk. Daar komt nog bij dat het Koninklijk Conservatorium met haar partners het Residentie Orkest en het Nederlands Dans Theater medebewoner wordt van het nieuwe Onderwijs en Cultuur Centrum in het hart van Den Haag.

​Voor meer informatie

Contact

Marketing en Communicatie Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag