Suspension of exchange partnership

15 mei 2024

Beste KABK-community leden, beste studenten, docenten en staf,

Na zorgvuldige afweging hebben wij, de Academy Interim Directorate (AID) van de KABK, ervoor gekozen om in lijn met onze waarden de uitwisselingsovereenkomst met Bezalel Academy of Arts and Design op te schorten. Lees hier onze brief aan de Student Union over dit onderwerp. De Instastories van de Student Union over deze brief werden in het weekend snel opgepikt door de grote Nederlandse kranten.

Dit besluit is het resultaat van een meerdere gesprekken waar de Algemene Vergadering op 25 april een onderdeel van was. We hebben deze beslissing genomen omdat wij het bericht kregen dat Bezalel meehielp om militaire uniformen te naaien en te repareren. Daarnaast zwijgen zij over mogelijke schendingen van mensenrechten. Wij zien dat als een indirecte vorm van steun aan degenen die fundamentele rechten overschrijden.

De dialoog voortzetten

Dit is niet het einde van het gesprek. We zullen onze dialoog voortzetten als een betrokken gemeenschap. Aansluitend op de Algemene Ledenvergadering heeft Studium Generale een programma voorbereid op 22 mei: ‘Academy as a Site of Struggle’. Het programma bestaat uit gastsprekers met verschillende achtergronden en break-out-sessies om diepgaande gesprekken mogelijk te maken. Deze dialoog is meer dan het delen van onze zorgen over het conflict in Gaza, het gaat ook over hoe we in deze gepolariseerde wereld met elkaar moeten blijven praten in plaats van elkaar te verliezen. Dit is ook het begin van discussies over een ethisch kader voor onze houding ten opzichte van schendingen van mensenrechten.

Respect. Dialoog. Zorg.

Omdat we deel uitmaken van de transformatie in onze samenleving, hebben we de verantwoordelijkheid om vooruitgang te boeken op een manier die inclusiviteit, meerstemmigheid en nuance behoudt. We verwerpen elke vorm van discriminatie zoals antisemitisme, islamofobie en xenofobie. We dringen er bij onze hele gemeenschap op aan om manieren te blijven vinden voor een met zorg en mededogen te voeren dialoog.

    Laten we de dialoog vreedzaam en met respect voortzetten.

    Hartelijke groeten,

    Academy Interim Directorate:
    Maaike Roozenburg, Lizzy Kok, Lotte Sprengers