Leo Capel hoofd Kwaliteitszorg

21 november 2017

Leo Capel is per 1 januari 2018 benoemd tot hoofd Kwaliteitszorg van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK).

Leo studeerde Andragologie en Massacommunicatie en werkt al vele jaren in het kunstonderwijs. Hij was studieleider aan de Nederlandse Film en Televisie Academie in Amsterdam en senior beleidsmedewerker en vervolgens hoofd van de afdeling Kwaliteit en Onderwijs aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Sinds 2012 vervulde Leo diverse functies bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), waaronder hoofd bureau Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteitszorg en de laatste jaren was hij directeur Theater.

Leo heeft ruimschoots ervaring in het opzetten en begeleiden van accreditatieprocessen en strategische onderwijsadvisering. Hij is al jaren actief in diverse overlegorganen en werkgroepen binnen de Vereniging Hogescholen, en heeft veel kennis van onder meer onderwijsbeleid en arbeidsmarktonderzoek.

Leo Capel
Leo Capel

“Toen ik zo’n 15 jaar geleden aan een docent van het conservatorium moest uitleggen wat kwaliteitszorg was, onderbrak hij mij snel en zei: “Hoezo kwaliteitszorg? Leo, het gaat echt de hele dag nergens anders over dan over kwaliteit!” Inmiddels is het verantwoorden en borgen van de kwaliteit van het onderwijs geaccepteerd en een redelijke eis van de overheid. Het is omgezet in een accreditatiestelsel met beoordelingskaders en alle hogescholen hebben kwaliteitsbeleid ingevoerd. Maar dat ene zinnetje ben ik nooit vergeten. Het heeft te maken met een bepaalde kwaliteitscultuur die ik ook proef bij de KABK: het gaat op de academie waarschijnlijk de hele dag nergens anders over dan over kwaliteit….. Die  cultuur wil ik als mijn vertrekpunt nemen. Ik vind het een eer om die te komen versterken én te verbinden met de formeel opgelegde kaders.”