KABK ontvangt provinciaal compliment

14 juli 2021

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) ontvangt in juli het Compliment voor het Monument van de provincie Zuid-Holland. Het compliment is uitgereikt aan adjunct-directeur Fenna Hup uit blijk van waardering vanwege de omvangrijke restauratie van de KABK in de afgelopen jaren.

De restauratie van het academiegebouw bestond uit restauratie van de glaskappen, betonconstructie, granitostucwerk, metselwerk, vensters, tegelwerk en natuurstenen vloer in de entreehal.

Elke maand reikt de provincie Zuid-Holland een Compliment voor het Monument uit aan een eigenaar van een rijksmonument die een bijzondere inspanning heeft geleverd het monument te restaureren, her te bestemmen en open te stellen voor een zo groot mogelijk publiek.

Lees meer in het artikel van Erfgoedhuis Zuid-Holland

Erfgoedhuis Zuid-Holland zet zich in voor het behouden, benutten en beleven van het cultureel erfgoed van Zuid-Holland.