Gerard van Assem en Samuel Wuersten benoemd tot nieuwe leden van de Raad van Toezicht

30 mei 2023

Na een uitgebreide procedure, ondersteund door Chasse Executive Search, zijn onlangs twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht benoemd. De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur en heeft tot taak toezicht te houden op het bestuursbeleid.

De Raad wordt hiermee uitgebreid tot zes leden. De leden hebben een zodanige mix van ervaring, kennis en deskundigheden dat de Raad ook op onderdelen het beleid van het College kan beoordelen en het kan adviseren bij financiële, bestuurlijke, maatschappelijke, sociale, juridische en andere veel voorkomende vraagstukken.

Bij het aanzoeken van kandidaat-leden wordt gestreefd naar een spreiding in leeftijdsopbouw, sekse en culturele diversiteit, met een evenwichtige verdeling naar afkomst uit de kunst- en cultuursector, het hoger onderwijs, het bedrijfsleven en de publieke sector. De Raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Gerard van Assem komt de Raad van Toezicht versterken met als portefeuille financiën, ICT en risicomanagement. Met een achtergrond als adviseur gericht op strategische en organisatorische vraagstukken is hij op dit moment werkzaam als algemeen directeur van de Radboud Universiteit. In die functie is hij verantwoordelijk voor strategische advisering en de gehele centrale ondersteuning van de universiteit in Nijmegen.

Gerard van Assem wordt onder meer lid van de auditcommissie van de Raad van Toezicht. Deze commissie houdt toezicht op het beleid ten aanzien van de financiën. Daaronder valt het toezicht op interne risico- en controlesystemen, naleving van wet- en regelgeving, informatiebeveiliging en contact met en toezicht op de controller en de externe accountant.

Zijn eerste benoemingstermijn van vier jaar als lid van onze Raad van Toezicht is op 31 maart jl. ingegaan.

Gerard van Assem:

“De rijke historie en het topniveau van de Academie en van het Conservatorium zijn indrukwekkend. Voor mij een grote eer om daaraan bij te mogen dragen. Eindelijk ga ik werken in de wereld waarin ik ooit mijn carrière wilde starten.”

Samuel Wuersten volgt Anneke Hogenstijn op, die begin juli na twee benoemingstermijnen afscheid neemt als het lid met de portefeuille muziek en dans. Oorspronkelijk geschoold als danser heeft Samuel Wuersten zich ontwikkeld tot choreograaf en veelgevraagd docent, adviseur en jurylid. Hij is algemeen en artistiek directeur van het Holland Dance Festival in Den Haag en directeur van het bachelor- en masterprogramma dans aan de Hochschule der Künste in Zürich. Twintig jaar lang was hij verbonden aan Codarts Rotterdam, als directeur van de dansopleidingen en als lid van het College van Bestuur.

Zijn vierjarige benoemingstermijn als lid van onze Raad van Toezicht is op 26 mei jl. ingegaan. Samuel Wuersten wordt onder meer lid van de onderwijscommissie van de Raad van Toezicht.

Samuel Wuersten:

“Het kunstvakonderwijs - en de weg ernaartoe - zijn het fundament van de kunsten. In zijn realisatie is het een complex en uitdagend maar tegelijkertijd oneindig inspirerend proces, wat mij zeer dierbaar is. Het kunstvakonderwijs verdient alle denkbare aandacht en steun. Ik ben zeer vereerd dat ik als lid van de Raad van Toezicht mag bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze prachtige Hogeschool der Kunsten in Den Haag.”

De voorzitter van de Raad van Toezicht Susana Menéndez verwelkomt beide nieuwe leden met hun waardevolle en kundige aanvulling op de kwaliteiten van de huidige toezichthouders:

Wij zijn zeer verheugd dat met de nieuwe benoemingen de Raad van Toezicht op volle sterkte is opdat wij ons werk voor deze prachtige Hogeschool op krachtige manier kunnen voortzetten.

Met Gerard van Assem hebben wij een toezichthouder van statuur met veel ervaring in het hoger onderwijs en het bedrijfsleven en met passie voor de kunsten. Samuel Wuersten heeft zijn sporen verdiend in het kunstvakonderwijs en de dans waar hij nog steeds een zeer prominente rol speelt. Zijn betrokkenheid en deskundigheid gaan onze Raad van Toezicht zeker versterken.

Samuel is de opvolger van Anneke Hogenstijn die na twee periodes de Raad van Toezicht gaat verlaten. Anneke vervulde deze jaren de portefeuille Muziek/Dans en was ook als lid van de remuneratie-commissie van onschatbare waarde voor de Hogeschool. Betrokken, deskundig en zakelijk heeft Anneke haar rol met verve vervuld ook in de wat complexere tijden van het recente verleden. Wij zullen haar missen en wij wensen haar veel succes in haar volgende stappen.”