PhDArts Openbare Verdediging Maya Rasker

U bent van harte uitgenodigd voor de openbare verdediging van het onderzoek getiteld Woord en wetsteen. Beschouwingen over schrijven op het snijvlak van kunst en wetenschap door schrijver Maya Rasker. Zij zal haar proefschrift verdedigen op 18 oktober 2022 om 13.45 aan de Universiteit Leiden.

Woord en wetsteen. Beschouwingen over schrijven op het snijvlak van kunst en wetenschap

Uitgangspunt van Raskers onderzoek is de observatie dat de rol en positie van het schrijven, als communicatiemiddel en als kunstvorm, binnen het domein van artistiek en academisch onderzoek niet eenduidig zijn. In de wetenschap is het staande praktijk het schrijven in te zetten voor de overdracht van kennis en inzichten: het is een communicatiemiddel. In artistieke onderzoekspraktijken worden onderzoeksuitkomsten doorgaans eveneens door middel van tekst gecontextualiseerd en beargumenteerd. Deze situatie leidt tot de paradox dat het schrijven als kunstvorm zich via het eigen medium moet verhouden tot zichzelf om als artistiek-academisch onderzoek relevant te zijn. Deze paradox wordt in dit onderzoek en in het proefschrift omarmt.

In de academische roman Woord en wetsteen wordt de praktijk van het schrijven voorgesteld als een experimenteel systeem, naar analogie van het wetenschappelijke experiment. Er is een “tekstuele proefopstelling” opgetuigd waarin het wordingsproces van de vertelling, in samenspraak met voetnoten en uitgebreide annotaties, nieuwe inzichten en kennis genereert. De handeling van het schrijven en het geschreven materiaal zijn zowel object van onderzoek als methode.

Maya Rasker pleit voor een kritische reflectie op de positie die het schrijven in het onderzoeksdomein inneemt en toegewezen krijgt. Uiteindelijk beschouwt zij het schrijven als kunstpraktijk als te veelzijdig en te genereus om in de smeulende tegenstelling tussen “kunst” en “wetenschap” te verworden tot een grijs hoopje as.

OPENBARE VERDEDIGING MAYA RASKER
18 oktober 2022 om 13.45
Groot Auditorium
Academiegebouw, Universiteit Leiden
Rapenburg 73, Leiden

PROMOTOREN
Prof. dr. Janneke Wesseling, emeritus hoogleraar Praktijk en Theorie van het Onderzoek in de Beeldende Kunsten, Academy of Creative and Performing Arts, Universiteit Leiden

Prof. dr. Henk Borgdorff, emeritus hoogleraar Theorie van Onderzoek in de Kunsten, Academy of Creative and Performing Arts, Universiteit Leiden

Dr. Sher Doruff, DAS Research, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten; Stockholm University of the Arts

Woord en wetsteen

Woord en wetsteen. Beschouwingen over schrijven op het snijvlak van kunst en wetenschap, vormgegeven door Nóra Békés, zal na afloop van de verdedigingsceremonie tijdens de receptie verkrijgbaar zijn (€20, contant of met QR-code te betalen).

Details

Datum

18 oktober 2022 13.45 - 14:45

Locatie

Groot Auditorium, Academiegebouw, Universiteit Leiden | Rapenburg 73, Leiden