In het propedeusejaar wordt de academiebrede cursus Research & Discourse aangeboden. In dit programma wordt onderwijs in kunsttheorie gecombineerd met onderwijs in onderzoeksvaardigheden. Omdat onderzoek en denken essentieel zijn voor iedere kunstpraktijk, beoogt dit programma zowel inhoudelijk als praktisch de cognitieve en artistieke vermogens van de studenten te vergroten. De twee hoofdonderdelen van de gehele cursus zijn een inleiding in het contemporaine kunstdiscours en colleges en workshops over onderzoeksvaardigheden.