The perfect spectator. The experience of the art work and reception aesthetics.

  • Door Janneke Wesseling
  • Een uitgave van Valiz, Vis-à-vis series
  • Ontwerp: Sam de Groot

In vervolg op de publicatie van Wesseling’s De Volmaakte Beschouwer (Nederlandstalig e-book) in 2015 is nu ook een Engelse vertaling in paperback vorm beschikbaar.

De sleutelvraag van dit boek is: hoe werkt het kunstwerk? Het betoog bevindt zich op een snijvlak van receptie-esthetica, kunstbeschouwing en kunstkritiek en wordt ondersteund door veel voorbeelden uit de kunstgeschiedenis en uit de hedendaagse kunst. Het richt zich op een breed geïnteresseerd publiek dat zich nader wil verdiepen in de werking van het kunstwerk, maar het is ook bedoeld voor kunstenaars, critici, andere kunstprofessionals en studenten in kunst, filosofie en geschiedenis. Het wil een handreiking bieden voor het kijken naar kunst, met het doel de ervaring van kunstwerken te verdiepen.

  • Engelse paperback: nu verkrijgbaar bij Valiz
  • ISBN 978-90-808185-0-7
  • EUR 25,00
Giovanni Anselmo, Entrare nell'Opera, 1971