Dit najaar geeft Lilo Nein de cursus Performative Research Practices: Doing, Reporting, Doing Again, onderdeel van het Art Research Programme van het Lectoraat Kunst Theorie & Praktijk.

De cursus heeft de onderlinge verwevenheid van lichaam en ruimte tot thema. De cursus heeft de vorm van een research lab en omvat praktische en theoretische opdrachten. De individuele onderzoeksresultaten worden in de groep besproken en gepresenteerd in een tentoonstelling in de galerie van de Koninklijke Academie.

Lilo Nein, The Audience Is Present, 2013

Docent

Lilo Nein

Voor wie?

Voor BA studenten van de KABK en UL uit het 2de, 3de en 4de jaar

Data

September – november 2016

Het doel van deze cursus is om inzicht te verwerven in de onderlinge verwevenheid van lichaam en ruimte. De cursus is erop gericht bewustzijn te ontwikkelen van ruimtelijke structuren, zowel in termen van architectuur als in sociale zin. Door middel van praktische onderzoeksopdrachten wordt aandacht voor de interactie van ruimtelijke structuren en het eigen lichaam gestimuleerd en wordt de hoedanigheid en betekenis van verschillende soorten ruimte onderzocht. Uiteenlopende methoden voor het uitvoeren van praktisch onderzoek worden uitgeprobeerd en ontwikkeld.

De cursus zal zowel theoretische als artistieke inhoud en methoden beslaan. De cursus is bestemd voor een interdisciplinaire groep BA studenten uit het 2de, 3de en 4de jaar van de Koninklijke Academie. Ook studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen van Universiteit Leiden zijn uitgenodigd om zich aan te melden.

Deelname aan de volledige cursus is een voorwaarde, studiepunten worden toegekend binnen het Individueel Studie Traject (2 EC).

Tussen de 10 en 12 studenten worden geselecteerd om deel te nemen aan het programma.
De cursus is in het Engels.

21 september, 28 september, 26 oktober, 2 november 2016

Drie bijeenkomsten op de woensdagen 21 en 28 september en 26 oktober (10.00 – 16.00 u), gevolgd door een laatste bijeenkomst afgesloten met de opening van de tentoonstelling op woensdag 2 november 2016 (10.00 – 18.00 u).

Deelnemers worden geselecteerd op basis van een gemotiveerde aanmelding. Meld je aan vóór 9 september 2016 door een korte motivatiebrief te sturen aan: lectoraatktp@kabk.nl. De uitslag van de selectie volgt uiterlijk op 16 september.

In de eerste twee sessies zal worden ingegaan op aspecten van ruimte bezien vanuit het perspectief van het lichaam. In de laatste twee sessies zal worden ingegaan op aspecten van het lichaam bezien vanuit het perspectief van ruimte.

Tijdens de cursus krijgen studenten een reeks opdrachten die binnen een bepaalde periode moeten worden voltooid. Deze opdrachten zijn gericht op het ontdekken van de relaties tussen ruimte en lichaam. Ze bestaan bijvoorbeeld uit het tekenen, verbeelden, analyseren, fictionaliseren of uitvoeren van eenvoudige handelingen of gebaren in het gebouw van de KABK. Na iedere opdracht worden studenten gevraagd ervaringen met elkaar te delen in de vorm van een verslag of presentatie, gevolgd door een groepsdiscussie. De aldus verkregen inzichten dienen vervolgens als startpunt voor de volgende opdracht. De cursus wordt aangevuld met leesopdrachten van relevante literatuur op het gebied van taalfilosofie, gender en theorieën van ruimte.

In de loop van de cursus verzamelen studenten onderzoeksmateriaal in de vorm van geschreven notities, schetsen en verslagen. In de laatste sessie zal een tentoonstelling worden gemaakt op basis van een selectie van dit materiaal. Ook performatieve presentaties kunnen onderdeel uitmaken van deze tentoonstelling, die gedurende een avond open zal zijn voor publiek.

De cursus wordt gegeven door Lilo Nein.

LILO NEIN, geboren in 1980 in Wenen, is beeldend kunstenaar en onderzoeker. In haar werk, waarin performance zowel onderwerp als medium is, onderzoekt ze de relatie tussen aan de ene kant performance en aan de andere kant teksten en andere media. Zij doet promotieonderzoek bij PhDArts, een promotieopleiding aan de Universiteit Leiden in samenwerking met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Nein ontving een Start Stipend (2010) en State Stipend (2013) voor Beeldende Kunsten van de Oostenrijkse Bondskanselarij en de Performance Award van Kunstraum Niederösterreich (2012). Zij was gastdocent aan de Academie van Beeldende Kunsten in Wenen en aan de Master Artistic Research aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.

De cursus Performative Research Practices is onderdeel van het Art Research Programme van het Lectoraat Kunst Theorie & Praktijk.