The International Dada Archive, 1920 Dada Exhibition, University of Iowa Libraries

Docent

De cursus wordt gegeven door Tatjana Macic

Voor Wie?

Voor 2de en 3dejaars BA studenten van de KABK

Data

2 & 9 maart 10.00-16.00 uur, 18 maart 12.00-16.00 uur

Is een tentoonstelling enkel een platform voor het presenteren van een kunstwerk? Of is het een intrinsiek onderdeel van het creatieve proces? Waarin is het verschil gelegen en wat zijn de implicaties van deze verschillende posities voor het onderzoeksproces en de artistieke praktijk van de kunstenaar? Hoe verhouden diverse rollen van de curator zich tot noties van artistieke autonomie? Waarom maken kunstenaars eigenlijk tentoonstellingen?

Deze interdisciplinaire workshop biedt studenten praktische en theoretische kennis en begrip van de praktijk van het tentoonstellen in het algemeen, en van de mogelijkheden van het maken van een tentoonsteling van eigen werk in het bijzonder.

Studenten (her)maken en tonen nieuw werk, reflecteren kritisch op dit proces en onderzoeken de mogelijkheden van een tentoonstelling als een kader voor experiment en (re)presentatie.

  • te werken met twee of meer van hun eigen kunstwerken (alle materialen, concepten, afmetingen en onderwerpen zijn toegestaan);
  • geselecteerde teksten en kunstenaars statements te lezen voor aanvang van de workshop.

De cursus is bestemd voor een interdisciplinaire groep studenten uit het 2de en 3de jaar van de Koninklijke Academie. Deelname aan de gehele cursus is een voorwaarde, studiepunten worden toegekend binnen het Individueel Studie Traject (1 EC).

Tussen de 10 en 12 studenten worden geselecteerd om deel te nemen aan het programma.

De cursus is in het Engels.

2 & 9 maart 10.00-16.00u
18 maart 12.00-16.00u

Twee bijeenkomsten op de woensdagen 2 en 9 maart, gevolgd door een laatste bijeenkomst afgesloten met de opening van de tentoonstelling op vrijdag 18 maart.

Deelnemers worden geselecteerd op basis van hun gemotiveerde aanmelding. Stuur je korte motivatie voor 16 februari 2016 naar: lectoraatktp@kabk.nl. Je ontvangt bericht over de uitslag van je aanmelding voor vrijdag 19 februari.

De workshop bestaat uit twee delen. In het eerste deel ligt de nadruk op de geschiedenis en theorie van het tentoonstelling maken en de rol van de (kunstenaar als) curator. Invloedrijke tentoonstellingen zullen worden geanalyseerd en besproken, waaronder Op Losse Schroeven, Magiciens de la Terre, Xerox Book, Documenta, de Biënnale van Venetië, de tentoonstellingen van enkele avant-garde bewegingen en opkomende vormen zoals tentoonstellingen in de virtuele ruimte. Wat zijn de artistieke, sociale, politieke en economische kwesties die in en door deze tentoonstellingen worden aangeroerd?

In het tweede deel ligt de focus op het individuele onderzoek van de studenten, dat plaats zal hebben in diverse tentoonstellingsruimten in de academie. Studenten ontwikkelen hun intuïtie en ‘ruimtelijk denken’ terwijl zij experimenteren met hun werken in de context van verscheidene ruimtelijke typologieën en presentatievormen. Bepaalde tentoonstellingsstrategieën en benaderingen, evenals de rol van de beschouwer in relatie tot specifieke werken, zullen worden besproken. Op welke manieren kan dit proces van analyse en reflectie het werk en de praktijk van de deelnemers beïnvloeden?

Bijzondere aandacht zal worden geschonken aan de mogelijkheden van artistieke innovatie gebaseerd op Deleuze en Guattari’s notie van de rizoom. De rizomatische benadering van de praktijk van het tentoonstellen kan een inspiratie vormen voor nader individueel onderzoek.

Het onderzoek van de studenten zal resulteren in een tentoonstelling die gepresenteerd zal worden in de Galerie en in andere tentoonstellingsruimten van de Koninklijke Academie. Studenten schrijven eveneens een korte begeleidende tekst bij hun werk in de tentoonstelling.

Tatjana Macic is beeldend kunstenaar, schrijver en theoreticus. Ze studeerde beeldende kunst aan de AKI, Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving, en behaalde haar Master diploma aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij haar thesis schreef over curatorschap, politiek en innovatie. Ze is oprichtster van Urgent Matters / Srettam Tnegru, een initiatief voor kunst, onderzoek, dialoog en uitwisseling; en momenteel doceert zij Artistiek Onderzoek aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.