VERANDEREND KUNSTONDERWIJS II. HET SAMENGAAN VAN THEORIE EN PRAKTIJK IN HET ONDERWIJS.

Op 21 november 2014 vond op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag de Tweede Landelijke Dag van de Theorie plaats, een studiedag voor docenten werkzaam aan Nederlandse kunstacademies. De dag stond allereerst in het teken van een zoektocht naar manieren waarop het voorheen gescheiden theorie- en praktijkonderwijs in de bachelor-fase nauwer op elkaar kunnen worden afgestemd. Daarnaast was een meer algemene thematiek aan de orde van een adequatere aansluiting van het onderwijs op recente ontwikkelingen in de wereld van kunst en ontwerp, van de omgang met een veranderende studentenpopulatie en, niet te vergeten, een antwoord op de neoliberale tendens in de onderwijspolitiek.

In vervolg op de publicatie ‘Veranderend kunstonderwijs. De plaats van theorie aan de kunstacademie’ (KABK, 2013), een neerslag van de opbrengst van de Eerste Landelijke Dag van de Theorie, zijn nu ook de belangrijkste bijdragen aan de Tweede Landelijke Dag van de Theorie gebundeld. In deze bundel, getiteld ‘Veranderend kunstonderwijs II. Het samengaan van theorie en praktijk in het onderwijs’ (KABK, 2016), zijn de lezingen van gastsprekers Bart Verschaffel, Marie van Leeuwen & Laura van Grinsven, Pawel Pokutycki en Annette Krauss opgenomen. Daarnaast schreven Onno Schilstra, theoriedocent aan de KABK, en Janneke Wesseling, lector Kunst en Onderzoek aan de KABK, twee nieuwe teksten waarin de ontwikkelingen worden geanalyseerd en in internationaal perspectief worden geplaatst.

Tegen een kleine vergoeding van 3,00 euro plus verzendkosten sturen we de publicatie graag naar u toe. Om deze te bestellen, kunt u een email sturen naar lectoraatktp@kabk.nl o.v.v. uw naam en adresgegevens.

2016, Veranderend Kunstonderwijs II
Veranderend Kunstonderwijs II

Red. Onno Schilstra en Janneke Wesseling.
Een uitgave van het Lectoraat Kunst Theorie & Praktijk, Hogeschool der Kunsten Den Haag, 2016.
Met bijdragen van Annette Krauss, Marie van Leeuwen, Laura van Grinsven, Pawel Pokutycki, Onno Schilstra, Bart Verschaffel en Janneke Wesseling.
Ontwerp Tomas Celizna i.s.m. Sebastian Ly Serena.
ISBN 978-90-72600-39-4.