Participants

Delphine Bedel werkt als fotograaf, uitgever en curator en is gevestigd in Amsterdam. Zij is promovendus bij PhDArts, Universiteit Leiden.

In 2009 richtte zij Monospace Press op, een uitgeverij gericht op het publiceren van vernieuwende projecten in fotografie en grafisch ontwerp. Monospace Press’ activiteiten varieren van redac-tionele adviezen, publicaties en onderzoeksprojecten tot het samenstellen van lezingenreeksen, workshops en evenementen. Haar redactionele werk, in samenwerking met kunstenaars en on-twerpers, bestaat uit meer dan 60 boeken, die opgenomen zijn in museum- en particuliere col-lecties.

Bedel levert bijdragen aan boeken en tijdschriften en spreekt regelmatig op internationale confer-enties. Haar artistieke en op onderzoek gebaseerde praktijk bestaat uit documentaire fotografie en schrijven. Zij is de auteur van All that is Solid Melts into Air – Notes on Tourism. Haar huidige prak-tijk als curator richt zich op publiceren als artistieke praktijk, dit is tevens het onderwerp van haar PhD onderzoek.

Daarnaast is Delphine Bedel mede-oprichter van Amsterdam Art/Book Fair 2011 en de samenstel-ler van ruim 40 tentoonstellingen, screenings en lezingen. Ze doceerde aan de Geneva University of Art and Design/ MFA (gastdocent 2009-2012), Dutch Art Institute / ArtEZ (2009-2011) en het Studium Generale van de Gerrit Rietveld Academie en het Sandberg Instituut, Amsterdam.

Delphine Bedel is sinds 2014 lid van de kenniskring.

www.delphinebedel.com

Liesbeth Fit studeerde (sieraad)ontwerpen aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en Culturele Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Haar thesis betrof ‘een onderzoek naar de belangstelling voor ambachtelijkheid bij hedendaagse Nederlandse ontwerpers’.

Zij werkt als freelance schrijver, curator en adviseur op het gebied van vormgeving en architectuur. Daarnaast is zij docent Designtheorie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag en docent schrijven aan de Design Academy Eindhoven, alsmede coördinator van de afdeling Atelier waarbij het intuïtieve handelen vooropstaat.

Zij publiceert in diverse tijdschriften o.a. Items, Smaak, Mr. Motley en het Journal of Modern Craft. Liesbeth Fit is sinds 2013 lid van de kenniskring.

www.liesbethfit.nl

Irene Fortuyn werkte nauw samen met Robert O’Brien van 1983 tot 1988. Hun werk was gericht op het vraagstuk naar de positie van het kunstwerk en de mogelijke percepties daarvan. Na de dood van O’Brien bleef zij onder de naam Fortuyn / O’Brien werken tot 2005. Sindsdien is ze werkzaam als Irene Fortuyn. Momenteel werkt zij aan haar promotieonderzoek bij PhDArts, Universiteit Leiden. ‘Portret van het Nederlandse landschap’ is een visueel onderzoek naar de relatie tussen Nederland zoals we het ons dat voorstellen en de fysieke realiteit van het Nederlandse landschap. Irene Fortuyn is hoofd van de Man en Leisure afdeling van de Design Academy Eindhoven en is tevens als docent verbonden aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.

Irene Fortuyn is sinds 2009 lid van de kenniskring.

www.irenefortuyn.nl

Ingrid Grootes studeerde Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Daar haalde zij ook een postdoctorale graad in lesgeven.

Zij heeft zich gespecialiseerd in fotografie en is met name geïnteresseerd in de processen rond de interpretatie van een foto, alsook de relatie van fotografie tot andere disciplines. Naar de samenhang met tekst/taal of literatuur wil zij verder onderzoek doen.

Grootes geeft theorie aan de afdeling Fotografie van de KABK. Daarnaast houdt zij zich bezig met allerlei aspecten en activiteiten betreffende onderwijs binnen de academie, o.m. onderwijsvernieuwingsprojecten, bibliotheek, toelatingen.

Ingrid Grootes is sinds 2013 lid van de kenniskring.

Corinne Noordenbos is fotograaf. Zij werkt aan langlopende projecten die veelal eindigen in tentoongesteld werk en publicaties. Haar serie over Alzheimer was te zien in vele landen, zoals Canada, Engeland, Frankrijk, Spanje en Hongarije. Zij heeft jarenlange ervaring met opdrachten voor tijdschriften, van Avenue tot Vrij Nederland, vooral op het gebied van Human Interest. Corinne Noordenbos geeft les en is leidinggevende vanaf 1985, aanvankelijk aan de HKU in Utrecht, vanaf 2005 aan de KABK.

Zij is lid van de kenniskring sinds 2008

Vanuit de kenniskring heeft zij samen met collega Hans Scholten een research lab over documentaire fotografie opgezet samen, waarover zij samen met Scholten vanaf 2010 de leiding voert.

Ruchama Noorda (Leiden, 1979) is een beeldend kunstenaar die in haar werk gebruik maakt van diverse media en materialen in de vorm van installaties en performances. Zij studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in den Haag en het Sandberg Instituut in Amsterdam.

In 2008 exposeerde Noorda de installatie ‘Statisch Vooruitgangsmonument’, die o.a. bestond uit een combinatie van werken van De Stijl uit de collectie van Museum de Lakenhal in Leiden, keramiek en antroposofische artefacten. Met deze installatie onderzocht zij het verlangen naar een allesomvattende ideologie door haar persoonlijke verzameling als Gesamtkunstwerk in een historisch-subjectief kader te plaatsen.

Bij PhDArts in Den Haag doet zij sinds 2009 een promotieonderzoek naar ‘ReForm’. Dit beeldend onderzoek focust zich op de invloed van de historische reformbeweging in Europa en de Verenigde staten. Binnen haar werk hergebruikt zij onderdelen uit deze beweging zoals o.a. reformonderwijs, -design, -voedsel, en -dans. ‘ReForm’ is een onderzoek naar de mogelijkheden van deze progressieve als wel conservatieve beweging en fungeert als een ‘test site’ waar occulte en onverteerbare resten tegen het licht worden gehouden en worden uitgeprobeerd.

Daarnaast is Ruchama Noorda lid van CIVIC VIRTUE, een Amsterdams kunstenaarscollectief met wie zij sinds 2010 werkt aan een ‘Neo Classic Revival’.

Sinds 2009 is zij lid van de kenniskring.

In 2012 heeft zij op uitnodiging van het lectoraat het Honours Programme ’Reform The Academy DIY’ ontwikkeld.

www.ruchama.com

Ewoud van Rijn is beeldend kunstenaar en woont en werkt in Rotterdam. Hij werkt met tekeningen, installaties, druktechnieken en kunstenaarspublicaties.

Van Rijn beschouwt de beeldruimte van zijn vaak grote en doorwrochten werken als een metaforische en fictionele ruimte, die zich gelijktijdig achter, naast en voor de alledaagse realiteit positioneert. Inhoudelijk wordt het werk gevoed door de voortdurende discussie over het einde van de kunst en in het bijzonder de dood van de schilderkunst, deze discussie wordt als metafoor gebruikt voor de culturele en morele stand van zaken.

Van Rijn heeft in het verleden meerdere kunstruimtes geïnitieerd, waarvoor hij de programmering deed. Momenteel is hij onderdeel van de organisatie van PrintRoom, een platform voor kunstenaarspublicaties in Rotterdam.

Ewoud van Rijn is lid van de kenniskring sinds 2013.

www.ewoudvanrijn.nl

Hans Scholten (Roermond, 1952) heeft beeldhouwen, grafisch ontwerpen, kunstgeschiedenis, filosofie en psychologie gestudeerd aan de Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving Minerva in Groningen. Hij was co-oprichter en codirecteur van de stichting De Zaak, Groningen en redacteur van het kunsttijdschrift ‘Drukwerk De Zaak’.

Momenteel geeft hij les aan de Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost in Breda. Daarvoor gaf hij les aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam en de Post St. Joost in Breda, waar hij hoofd was van de afdeling fotografie.

Daarnaast was hij regelmatig gastdocent, was hij lid van fora en gaf workshops in Nederland en de VS, waaronder in New York, Boston en Minneapolis. Hij heeft uitvoerig gereisd in zowel Europa, als Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Azië.

Scholtens werk is opgenomen in meerdere belangrijke publieke en private collecties. Ook realiseerde hij belangrijke publieke werken in opdracht in Nederland.

Zijn werk is getoond in toonaangevende galeries en kunstinstituten in binnen- en buitenland; maar ook in musea zoals het Stedelijk Museum in Amsterdam; SMBA in Amsterdam; Huis Marseille in Amsterdam, Museum voor Actuele Kunst GEM in Den Haag en Museum De Hallen in Haarlem.

In 2010 begon hij zijn promotietraject bij PhDArts aan de Universiteit Leiden. Scholten woont en werkt momenteel in Nederland en Frankrijk.

Hij maakt sinds 2008 onderdeel uit van de kenniskring van het lectoraat. Vanuit de kenniskring heeft hij samen met collega Corinne Noordenbos een research lab over documentaire fotografie opgezet samen, waarover hij samen met Noordenbos vanaf 2010 de leiding voert.

Taconis Stolk is conceptualist en metamodernist te Amsterdam. Hij initieerde WLFR, studio voor conceptualisme te Amsterdam. Sinds het midden van de jaren negentig ontwikkelt WLFR metamediale projecten en theorie met betrekking tot de esthetiek van concepten, media en technologie — vaak op het grensvlak van kunst en wetenschap. Stolk treedt regelmatig op als spreker/schrijver, theoreticus en consultant over deze onderwerpen.

WLFR-projecten zijn geëxposeerd, uitgevoerd en gepubliceerd online en op vier continenten. Voorbeelden zijn P.I.A (interactieve audioperformance voor magneetstripkaartlezers, 1994), fZone (website die audiocomposities genereert op basis van weerscondities in de tijdzones van de wereld, 1995), PARR (onderzoeksproject naar nano-esthetiek, computergegenereerde boeken en animaties, 2000), BuBL Space (draagbaar device dat mobiele telefoons onbruikbaar maakt, 2002, met Arthur Elsenaar), Genetisch ontwerpen (mediaproject rond kunstonderwijs in genetische modificatie, 2003), o—o—o—o (project rond intention hacking van het schaakspel, 2010, met ConceptsAssociated), WfNn (nanotechnologie-project rond de creatie van magnetische geurstoffen, geassisteerd door Radboud Universiteit Nijmegen, 2011) en 3FR (over spanningsvelden in sociale kunstwerken, 2013). Huidig onderzoek omvat WLFRGB (het exploreren van ‘onmogelijke kleuren door het hacken van 3d-technologie) en .LFR (een digitaal bestandsformaat voor concepten).

Stolk studeerde af aan de ArtScience Interfaculteit in Den Haag waar hij zijn Masterstitel summa cum laude behaalde in 2004. Hij is tevens medeoprichter van formalism (concept- & design-ontwikkelaars) en ConceptsAssociated (agentschap voor ideeën) en adviseur van de Nederlandse Raad voor Cultuur. Zijn onderwijs- en coaching-activiteiten bestrijken onder meer de ArtScience Interfaculteit van het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag en de PhDArts en MediaTechnology-MSc programma’s van de Universiteit Leiden.

Taconis Stolk is lid van de kenniskring sinds 2009.

www.wlfr.nl