DE ERVARING VAN HET KUNSTWERK: OVER PERSPECTIEVEN BIJ HET KIJKEN NAAR KUNSTWERKEN

Hoe kijken we naar beeldende kunst? Wij verwachten iets van het kunstwerk, wat is dat en wat kunnen wij verwachten? Verwacht het kunstwerk misschien ook iets van ons?

In haar lezing zal Janneke Wesseling ingaan op het kijken naar kunst als een interactie tussen twee actieve partijen. Zij introduceert daarbij het begrip verticon om er de positie van de beschouwer van het kunstwerk mee aan te duiden. Verticon en horizon verwijzen in haar opvatting naar een spel van wisselende perspectieven in het kijken naar kunst. Janneke Wesseling zal haar betoog ondersteunen met concrete voorbeelden uit de kunstgeschiedenis.

datum

Vrijdag 24 april 2015

tijd

17:45 - 22:00

locatie

Brugstraat 7, Arnhem
Nederlands

Entreeprijs

8,50 incl. maaltijd

Aanmelden

info@NGE.nl

OVER EGO-SALON

EGO, Esthetisch Genootschap Oost-Nederland, komt elke laatste vrijdag van de maand bijeen om een middag te discussiëren over een probleemstelling op het snijvlak van de filosofie en de kunsten aan de hand van een inleiding of een vooraf te lezen tekst.

In principe toegankelijk voor elke (deskundige) geïnteresseerde.

Vooraf aanmelden is in verband met het beperkt aantal plaatsen verplicht.

BOEK: DE VOLMAAKTE BESCHOUWER

Auteur: Janneke Wesseling
Ontwerp: Sam de Groot
Serie vis-à-vis, Epub2, Nederlands, ISBN 978-94-92095-09-1, € 10,00
De volmaakte beschouwer is een Nederlandstalig e-book