Taalvaardigheid

Voor zowel de bachelor- als masteropleidingen moet je voldoende Engels kunnen schrijven en spreken om je studie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te mogen volgen.

EU/EER-kandidaten

Als EU/EER-kandidaat hoef je geen testscorebewijs/certificaat Engels in te dienen. Je taalvaardigheid in het Engels wordt beoordeeld tijdens je toelatingsgesprek (voor een vergelijkbaar niveau van de minimumeisen zie de tabel onderaan deze pagina).
Kandidaten met een onvoldoende taalvaardigheid Engels worden niet tot het programma toegelaten. In twijfelgevallen wordt je aangeraden een taalcursus te volgen.

Niet-EU/EER-kandidaten

Alle niet-EU/EER-kandidaten (ongeacht het type verblijfsvergunning dat je hebt) moeten tijdens de aanmeldprocedure aantonen dat ze de Engelse taal beheersen door een officieel certificaat met testscores te uploaden. Hieronder vindt je een tabel waarin wordt uitgelegd welke tests worden geaccepteerd en welke minimumscore daarvoor nodig is.

Uitzonderingen:

  • Studenten met een geldig paspoort uit de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië of Nieuw-Zeeland zijn vrijgesteld van het inleveren van een Engelse taaltoets.
  • Niet-EU/EER-studenten met een diploma van een Engelstalige middelbare school in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Canada, Australië of Nieuw-Zeeland zijn vrijgesteld van het afleggen van een Engelse taaltoets.
  • Studenten met een Engelstalige International Baccalaureate (https://www.ibo.org/) diploma behaald in een willekeurig land zijn vrijgesteld van het afleggen van een Engelse taaltoets.

Uiterste datum voor niet-EU/EER-kandidaten om een bewijs van Engelse taalvaardigheid in te dienen: 1 juli 2024

Je certificaat moet geldig zijn bij de start van het schooljaar, 1 september 2024.
Let op: IELTS- en TOEFL-resultaten verlopen na 2 jaar.

Wij accepteren alleen de hieronder vermelde tests. Duolingo-test wordt niet geaccepteerd.

Minimumscore taalvaardigheidstests

Je kunt je niveau van de Engelse taal aantonen als je voldoet aan de hieronder vermelde minimumscore van onderstaande taalvaardigheidstests Engels:

Voor de toelating tot onderwijs op het niveau van bachelor en master:

TestMinimumscore
IELTS Academic test6.0
TOEFL iBT Traditional & Paper Edition
(test to be taken in an examination centre)
80
Cambridge English - First (FCE)Grade B (scale 173 - 175)
Grade C (scale 169 - 172)

Niveau-conversietabel van de verschillende taalvaardigheidstests:

Source: Code of Conduct International Student in Higher Education Revised on 1 October 2022