Aansprakelijkheidsverzekering

Alle studenten van de KABK zijn verplicht verzekerd zowel voor schade aan eigendommen van de school, als voor schade aan eigendommen van derden buiten de school (bijvoorbeeld als je met je fiets tegen een auto aanrijdt en schade veroorzaakt).

Let op:
De ongevallenverzekering maakt deel uit van het programma van de zorgverzekering en komt niet in de plaats van de aansprakelijkheidsverzekering.
Een reisverzekering wordt niet geaccepteerd, omdat deze noch ziektekosten dekt (Zorgverzekering) noch schade aan derden (Aansprakelijkheidsverzekering).

Alle studenten (zowel Nederlandse als internationale studenten) dienen beide verzekeringsdocumenten (Zorg- en Aansprakelijkheidsverzekering) aan te leveren nadat zij toegelaten zijn tot de KABK.

Vragen?

Contact

Neem gerust contact met ons op via studentenadministratie@kabk.nl
en/of international@kabk.nl.

Links & downloads