Zorg- en aansprakelijkheidsverzekering

Studenten die in Nederland komen studeren zijn volgens de Nederlandse wet verplicht een Zorgverzekering te hebben. Studenten aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (KABK) dienen ook een Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Zorgverzekering

Alle studenten in Nederland moeten voldoende verzekerd zijn voor ziektekosten. Internationale studenten die in hun eigen land particulier verzekerd zijn, dienen een verklaring (in het Engels) mee te nemen met details over hun ziektekostenverzekering.

Zie de Engelse pagina voor meer informatie over het regelen van je zorgverzekering als internationale student in Nederland.

Zie de Engelse pagina voor meer informatie

Zie de Engelse pagina voor meer informatie

Aansprakelijkheidsverzekering

Alle studenten van de KABK zijn verplicht verzekerd zowel voor schade aan eigendommen van de school, als voor schade aan eigendommen van derden buiten de school (bijvoorbeeld als je met je fiets tegen een auto aanrijdt en schade veroorzaakt).

Let op:
De ongevallenverzekering maakt deel uit van het programma van de zorgverzekering en komt niet in de plaats van de aansprakelijkheidsverzekering.
Een reisverzekering wordt niet geaccepteerd, omdat deze noch ziektekosten dekt (Zorgverzekering) noch schade aan derden (Aansprakelijkheidsverzekering).

Alle studenten (zowel Nederlandse als internationale studenten) dienen beide verzekeringsdocumenten (Zorg- en Aansprakelijkheidsverzekering) aan te leveren nadat zij toegelaten zijn tot de KABK.

Vragen?

Contact

Neem gerust contact met ons op via studentenadministratie@kabk.nl
en/of international@kabk.nl.

Links & downloads