De Hogeschool der Kunsten Den Haag (HdK) met haar faculteiten de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium heeft besloten om een noodfonds in het leven te roepen voor studenten die vanwege Covid-19 in ernstige financiële nood verkeren.

De HdK heeft een zeer internationale studentenpopulatie. Studenten van over de hele wereld trekken naar Den Haag en wonen, werken en studeren hier. Voor veel studenten geldt, dat hun neveninkomsten (soms volledig) weggevallen zijn door de Coronacrisis en dat ze geen mogelijkheden hebben om extra te lenen bij DUO of compensatie te ontvangen vanuit andere regelingen.

Doneer

Met dit noodfonds willen wij studenten een bescheiden maar zeer belangrijk maandelijks bedrag geven om hun acute financiële nood te verlichten. Mocht u interesse hebben ons en de studenten daarbij te helpen, dan kunt u een donatie doen op

Hogeschool der Kunsten Den Haag
NL20ABNA0894212354
o.v.v. Corona Relief Fund

Alvast hartelijk dank!