Wanneer je studeert aan een van de voltijd bachelor vormgevingsafdelingen, dan behoort de stage tot een van je verplichte studieonderdelen. In een stage doe je ervaring op met de werkomstandigheden, methoden en technieken van het toekomstige werkveld. Het is een belangrijk onderdeel van de beroepsvoorbereiding en de Koninklijke Academie hecht grote waarde aan het volgen van een stage.

Het functioneren als aankomend ontwerper/kunstenaar in de beroepspraktijk als stagiair is een belangrijke aanvulling op je studie. Door een stage te doen in het werkveld waar je voor opgeleid wordt, ontdek je jouw positie binnen het leertraject tot een toekomstige ontwerper. Na een stage weet je beter wat je sterke kanten zijn, welke vaardigheden je al bezit en waar je nog aan moet werken. Bovendien krijg je gelegenheid om jezelf te oriënteren in het werkveld en kan je beslissen wat wel en niet werkt voor jou. Ook kan het een startpunt zijn voor het verkrijgen van een professioneel netwerk: wie weet ontmoet je, je toekomstige werkgever of cliënt wel tijdens je stage!

Je hele stageproces, van het vinden van een goede stageplek tot je eindbeoordeling, wordt begeleid door de stagecoördinator van de Koninklijke Academie. Elke afdeling heeft een eigen stagecoördinator. Zie hieronder wie dat is voor jouw afdeling!

Ook vanuit het stagebedrijf zal er begeleiding plaatsvinden. Kijk bij de downloads hieronder om te zien waar het stagebedrijf en de stagebegeleider aan moet voldoen.


Een stage is niet verplicht voor deeltijd- en master studenten. Ook ArtScience en Beeldende Kunst hebben andere beroepsvoorbereidende activiteiten in plaats van de stage.

Stagedoel

De stage stelt jou in de gelegenheid om inzicht te tonen in situaties die kenmerkend zijn voor het toekomstige beroep, en op basis daarvan adequaat te handelen met een juiste houding en inzet. Naast de leerdoelen die je opstelt en samen met je stagecoördinator bespreekt, moet je tijdens de stage:

 • minimaal 2 (Erasmus stages) en maximaal 6 maanden werkzaam zijn;
 • je oriënteren op het beroep en de latere beroepsuitoefening;
 • je de gewenste beroepshouding en beroepsvaardigheden van een beginnend ontwerper/kunstenaar aanleren;
 • leren deelnemen aan het arbeids- en bedrijfsleven;
 • leren theorie en praktijk te integreren;
 • je eigen kwaliteiten en leerdoelen leren ontdekken
 • een eventuele specialisatie ontdekken;
 • netwerken, contacten leggen en onderhouden om de overgang van studie naar praktijk zo klein mogelijk te maken;
 • inzicht verwerven in en het opdoen van ervaring binnen het werkveld en de beroepsomstandigheden;
 • ervaring opdoen met professionele vervaardigingsmethoden en – technieken;
 • leren om in teamverband te werken en waar van toepassing met opdrachtgevers, productiedeadlines en in voorkomende gevallen het verrichten van acquisitie, het maken van offertes en het beheren van budgetten.

Preconditions for an internship

Before you can start an internship, your internship coordinator must approve your internship plan and you must have completed all prior study components. In exceptional cases, the head of department may authorise an internship before you have completed all the prior study components.

In the middle or at the end of your internship period, the internship coordinator plans a return day for which you prepare a presentation. You are obliged to attend this meeting. See for more information all the steps and Internship Forms below. The forms include an internship contract and the assessment forms for the internship provider. No separate credits are allocated for all the separated steps.

​Stage stappenplan & formulieren

De volgende stappen moeten worden genomen in voorbereiding op en tijdens de stageperiode. Zie ook de stageformulieren.

 1. Zorg dat je een set stageformulieren hebt voor Nederland of voor een stage in het buitenland, afhankelijk wat jouw voorkeur heeft
 2. Vul deel A in van de stageformulieren
 3. Neem contact op met je stagecoördinator en bespreek je plannen (deel A)
 4. Neem na goedkeuring door je stagecoördinator contact op met je beoogde stagebedrijf
 5. Solliciteer bij het bedrijf – zorg voor een goed portfolio en bereid je gesprek voor!
 6. Vul deel B in van de stageformulieren en zorg voor alle handtekeningen onder het contract
 7. Vul tussendoor de ‘tussenevaluatie door student’, deel C, in van de stageformulieren
 8. Houd contact met je stagecoördinator, zeker wanneer zich problemen voordoen!
 9. Waar van toepassing: neem deel aan de stageterugkomdag en bereid je hierop voor
 10. Maak een stageverslag – maak hierbij gebruik van het document Richtlijnen stageverslag door student
 11. Laat de eindbeoordeling (deel C) invullen door de stagebegeleider van het bedrijf
 12. Waar van toepassing: maak een visuele presentatie van je stageperiode en presenteer dit tijdens een stagedag op de afdeling
 13. Bespreek je stage, waar nodig, na met je stagecoördinator


Stage in het buitenland

Stages kunnen zowel binnen als buiten Europa plaatsvinden. De KABK beschikt over een Erasmus+ beurs voor stages die in Europa plaats vinden en het Holland Scholarship voor stages buiten Europa. Kijk voor meer informatie en formulieren bij Exchange: Uitgaande studenten - Stage.

Meer informatie over buitenlandse stages vind je op de WilWeg website.

Veel gestelde vragen

Minimaal 2 (Erasmus stages) en maximaal 6 maanden.

Dit gaat in overleg met je stagecoördinator en stagebegeleider vanuit het bedrijf. Een minimum van 63 dagen in totaal is gewenst.

Dat is afhankelijk van hoe lang je stage loopt. Het varieert van 12-30 EC.


Ga je stagelopen in Nederland? Dan kan je kiezen tussen een Nederlands- of een Engelstalig formulier.

Ga je stagelopen binnen Europa? Dan moet je het Engelstalige Internship Abroad formulier hebben.

Ga je stagelopen buiten Europa? Neem dan contact op met International Office. Zij helpen je verder.

Kijk op de website en ga naar Portal > download forms of pak een set stageformulieren bij de studentenadministratie.

Nee, je moet altijd het stagecontract dat in je stageformulieren zit laten ondertekenen door je stagebedrijf en je KABK stagecoördinator.

Neem dan contact op met je stagecoördinator.

Check de website onder Uitwisseling: Stage in het buitenland, daar staan alle stappen uitgelegd. Kom je er niet uit? Ga dan naar het International Office in de studentenadministratie. Zij helpen je verder!

Elke afdeling heeft zelf bepaald hoe ze omgaan met stageterugkomdagen, stageverslagen en begeleiding. Er kan dus inderdaad verschil bestaan tussen afdelingen. Mocht je twijfelen over wat jij moet doen en/of wat er van je verwacht wordt, neem dan contact op met je stagecoördinator.

De stagecoördinator vanuit de afdeling bepaalt uiteindelijk op basis van de beoordeling van de stagebegeleider vanuit het bedrijf, je deelname aan de stageterugkomdag, het stageverslag en de begeleiding gedurende de stage of je de stage voldoende hebt afgerond.

Contact

Neem contact op met de stagecoördinator van jouw afdeling:

Fotografie:
Lotte Sprengers & Stije van der Beek

Grafisch Ontwerpen:
Gijsbert Dijker

Interactive/Media/Design:
Lyndsey Housden

Interieurarchitectuur & Meubelontwerpen:
Willem Moeselaar

Textiel & Mode:
Gerrit Uittenbogaard

Download