De Opleidingscommissie is een adviesorgaan dat adviseert over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleidingen. De commissie bestaat uit 3 docenten en 3 studenten.

Heb jij ideeën of verbeterpunten voor het onderwijs? Denk en werk je graag mee aan gepaste oplossingen? Kom dan eens langs tijdens het open spreekuur van de Opleidingscommissie.

Spreekuur 2018-2019 in de Gipsenzaal op de volgende data:
ma. 4 maart 2019, 17.30 – 18.30 uur
ma. 8 april 2019, 17.30 – 18.30 uur
ma. 6 mei 2019, 17.30 – 18.30 uur

De Opleidingscommissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) noemt onderstaande taken van de opleidingscommissie:

  • advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) en instemming geven op de onderdelen van de OER, waarop de deelraad geen instemmingsrecht heeft, alvorens de faculteitsdirecteur de regeling vaststelt;
  • het jaarlijkse beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
  • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de deelraad, en het faculteitsbestuur over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding(en).

Het statuut opleidingscommissies van de Hogeschool der Kunsten Den Haag is te vinden op de HdK website.

Opleidingscommissie KABK

SPC@kabk.nl
Reba Wesdorp, secretaris
Martijn Verhoeven (voorzitter), docent
Stefano Zucchini (vicevoorzitter), student
Lucy Engelman, student
Carolina Pinto, student
Anne Hoogewoning, docent
Gerrit Uittenbogaard, docent