20 mei 2019

Actie brandveiligheid in studio’s en klaslokalen

Vorig jaar kwam de brandweer vlak voor het eindexamen onverwacht langs op de KABK voor een inspectie. Wat zij aantroffen was een situatie die niet voldeed aan de eisen van brandveiligheid, en de brandweer dreigde het gebouw onmiddellijk te sluiten. Gelukkig kregen we een paar uur de tijd om alles op te ruimen. Studenten, docenten, stafmedewerkers hebben het samen voor elkaar gekregen alles op te ruimen zodat de deuren van de academie open konden blijven.

Wat was precies de onhoudbare situatie volgens de brandweer?

 • Gangen en nooduitgangen werden geblokkeerd door meubels, kunstwerken en afval.
 • Er lag overal brandbaar materiaal.
 • Koffieapparaten, kookplaatjes en waterkokers stonden in de lokalen.

Om dit jaar te voorkomen dat de brandweer ons opnieuw verrast, hebben we een actieplan gemaakt. We hebben jullie hulp hard nodig!

Wat gaat er gebeuren?

 • 20/21 mei: Facilitaire zaken houdt een rondgang langs alle onderwijsruimtes/studio’s en plakt een sticker op alle apparaten die er niet mogen staan (Waarschuwing! Neem je apparaat mee terug naar huis).
 • 27/28 mei: Alle apparaten die nog in de studio’s en klaslokalen staan worden weggehaald en afgevoerd.

In de weken erna loopt de Facilitaire dienst regelmatig door het gebouw om te handhaven.

Eten en drinken

We begrijpen heel goed dat studenten en docenten lange uren maken in het gebouw, en dat ze niet altijd naar de kantine willen om iets te eten of te drinken. Daarom hebben we in het gebouw 10 magnetrons geplaatst en hebben we de wens om de faciliteiten uit te breiden.

Natuurlijk luisteren we graag naar de wensen van studenten en medewerkers, dus neem contact met ons op als je vragen hebt over deze brandveiligheid actie via facilities@kabk.nl

Regels in verband met:

 • Wegens landelijke wetgeving is er in het academiegebouw een algemeen rookverbod. Inspecteurs van de Keuringsdienst van Waren voeren geregeld controles uit en bij overtreding volgen hoge boetes. Eventuele boetes zullen door de KABK op de feitelijke overtreder worden verhaald.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de hoofden of coördinatoren en facilitaire dienst meubilair of delen van de inventaris te verplaatsen.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van het hoofd van de Facilitaire Dienst gaten te boren of spijkers te slaan in wanden en muren en delen van het gebouw en de vaste inventaris te beschilderen of te veranderen.
 • Het is niet toegestaan in het gebouw of op de binnenterreinen te fietsen, rolschaatsen of skaten.
 • Het meenemen van (huis)dieren in het academiegebouw is niet toegestaan.
 • (Moedwillige) beschadiging(en) aan het gebouw en de inventaris worden verhaald op de veroorzaker (onder andere graffiti wordt tot moedwillige beschadiging gerekend
 • Bij diefstal van eigendommen van de Academie, van de academiemedewerkers of studenten wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Milieuverontreinigende stoffen zoals terpentine en verfresten moeten in de daarvoor bestemde containers worden gedeponeerd.
 • Milieuverontreinigende stoffen zoals oplosmiddelen, fixeer en ontwikkelaar afvoeren na overleg met de werkplaatsbeheerders of de Facilitiare Dienst.
 • Het is ten strengste verboden om deze middelen door gootstenen of toiletten te spoelen.
 • Nooduitgangen mogen nooit worden geblokkeerd.
 • Alle gangen, trappen en overige verkeersruimten moeten vrij blijven van meubilair en andere obstakels.
 • De zelfsluitende rook en brandwerende (tussen)deuren moeten gesloten blijven en mogen niet met wiggen of objecten worden vastgezet.
 • Brandhaspels en brandmelders moeten ten allen tijde goed zichtbaar en bereikbaar blijven.

De KABK heeft heel weinig eigen parkeerruimte. Daarom is het parkeren aan strikte banden gelegd en volgt bij overtreding een boete. Een beperkt aantal medewerkers kan vanwege bijzondere omstandigheden, via een aanvraag bij de directeur een parkeervergunning krijgen. Incidenteel parkeren kan slechts na voorafgaande toestemming van het hoofd Facilitaire Dienst Frans ten Bosch. Degene die tijdelijk parkeert op het terrein van de academie dient bij de receptie de parkeerlijst in te vullen.

Aanwijzingen van de facilitaire dienst dienen altijd opgevolgd te worden. Tijdelijke parkeerplekken bevinden zich in de binnenstraat langs de gevel van het gebouw Prinsessegracht. Voor het gebouw is een onbewaakte fietsenstalling. Voor het personeel is er een afgesloten fietsenstalling met een beperkte capaciteit. De Facilitaire Dienst regelt dit. Het is niet toegestaan fietsen op het terrein of in de gebouwen van de Academie te stallen.

Brand

 • Kleine brand (bv prullenbak): bel receptie op 070-3154700 of 9 intern. Je krijgt de receptie aan de lijn. Deze zal vragen wie je bent, waar je bent en of er eventuele slachtoffers zijn. Receptie schakelt BHV organisatie in.
 • Grotere brand: druk handmelder in: brand wordt weergegeven op de BMI en signaal wordt direct doorgegeven aan de brandweer.
 • Bij gebruik van handmelder zal de slow-whoop worden ingeschakeld. Indien je deze hoort, dien je rustig het pand te verlaten. Voordat je dat doet, ramen en deuren sluiten (niet op slot), waardevolle eigendommen meenemen en zo spoedig mogelijk het pand verlaten.
 • De instructies van de BHV-ers, herkenbaar in gele hesjes, verder opvolgen.
 • Hoofden, coördinatoren en docenten: de studenten waaraan les wordt gegeven of in dichtbij zijnde ruimtes instrueren dat ze het pand moeten verlaten.
 • BHV-ers zijn verder belast met de ontruiming van het gedeelte waar de eventuele brand zich bevindt.

Ongeluk

 • Bel 070-3154700 of bel 9 intern. Of stuur iemand naar de receptie.
 • Vertel wie je bent, waar je bent, hoeveel slachtoffers en waar het slachtoffer zich bevindt.
 • Indien mogelijk wat er aan de hand is met de slachtoffer(s)
 • De receptie schakelt onmiddellijk een EHBO-er in en zonodig 112.
 • Mocht je van mening zijn dat 112 direct moet worden gebeld, dan vooral doen. Wel hierover de receptie informeren zodat daar ook de nodige actie kan worden ondernomen.

Evacuatie

 • Volg instructies op van de BHV-er, herkenbaar aan een geel hesje
 • Verlaat het gebouw volgens de instructies.

In het gebouw Bleijenburg bevindt zich een personenlift die iedereen kan gebruiken. In het gebouw Prinsessegracht bevindt zich een goederenlift die alleen met een sleutel gebruikt kan worden; de sleutel ligt bij de receptie.

Er bevinden zich op diverse plaatsen in het gebouw verbanddozen.