Organisatie

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (KABK) vormt samen met het Koninklijk Conservatorium de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Organogram van de KABK
Organogram van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

Directie

Waarnemend directeur: Henk van der Meulen
Adjunct-directeur onderwijs: Fenna Hup

Academie- en directiesecretariaat

Algemene organisatie

De staf bestaat uit:

Hoofd Bedrijfsvoering: Lizzy Kok (Wnd hoofd)
Hoofd Studentenadministratie: Esther van Oosten
Hoofd Werkplaatsen en Bibliotheek: Bart Vissers
Hoofd ICT (Hogeschool der Kunsten): Dik van Rhijn
Hoofd Huisvesting en Facilitair: Erik Mans
Hoofd Kwaliteitszorg: Leo Capel
Hoofd Marketing & Communicatie: Meher Khan Muztar
Hoofd Internationalisering: Aparajita Dutta
Controller/Hoofd Financiën (Hogeschool der Kunsten): Gerard Zanoni
Hoofd Human Resources (Hogeschool der Kunsten): Jan Willem van der Wal

Onderwijs

De hoofden zijn verantwoordelijk voor de inhoud, organisatie en kwaliteit van het onderwijs. De hoofden worden bijgestaan door één of meerdere coördinatoren.

De afdelingshoofden van de bacheloropleidingen zijn:

ArtScience: Taco Stolk
Beeldende Kunst: Regina Maria Möller
Fotografie: Lotte Sprengers & John Fleetwood
Interactive Media Design: Janine Huizenga
Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen: Herman Verkerk
Textiel en Mode: Mark van Vorstenbos

De afdelingshoofden van de masters zijn:

ArtScience: Taco Stolk
Artistic Research: Janice McNab
Industrial Design: Maaike Roozenburg
Interior Architecture: Hans Venhuizen
Non Linear Narrative: Niels Schrader
Photography & Society: Shadman Shahid
Type and Media: Erik van Blokland


Lector Kunst Theorie & Praktijk: Janneke Wesseling
Lector Design: Alice Twemlow

Hoofd Vooropleidingen Beeldende Kunst en Vormgeving: Zanne Zwart
Coördinator van Academiebreed Onderwijs: Liza Swaving

Medezeggenschap

Informatie over de medezeggenschapsorganen is ook te vinden op de website van de HdK

dmr@kabk.nl

Steef Eman, OP
Hilde Barwegen, NOP
Co Knol, NOP
Marcos Kueh Sheng Pang (voorzitter), student
Vy Thuy Dang (vicevoorzitter), student
Robin Wielink (secretaris), student
Nabila Ayu Aviani, student

NOP = niet-onderwijzend personeel
OP = onderwijzend personeel

cmr@hdkdenhaag.nl

Steef Eman (vicevoorzitter), KABK (OP)
Hilde Barwegen, KABK (NOP)
Anka Koziel (voorzitter), KC (OP)
Dominy Clements (secretaris), KC (NOP)
Ekaterina van Wegen, School voor Jong Talent (OP)
Marcos Kueh Sheng Pang, student KABK
Nabila Ayu Aviani, student KABK
Julien Palluel, student KC
Ron Veprik, student KC
Max Baraitser Smith, student ArtScience

NOP = niet-onderwijzend personeel
OP = onderwijzend personeel

SPC@kabk.nl
Lisa Walcott, secretaris

Aldo Brinkhoff, student Art Science
student vacature
student vacature

Gerrit Uittenbogaard, docent Textiel & Mode
Roosmarijn Hompe, docent Interieurarchitectuur & Meubelontwerpen
docent vacature

Meetings 2021-2022
Location: Gipsenzaal

-ma 6 september 16.00-17:30
-ma 4 oktober 16.00-17:30
-ma 8 november 16.00-17:30
-ma 13 december, 16.00-17:30
-ma 17 januari, 16.00-17:30
-ma 7 maart, 16.00-17:30
-ma 11 april, 16.00-17:30
-ma 9 mei, 16.00-17:30
-ma 19 mei, 16.00-17:30 (samen met DMR)
-ma 7 juni, 16.00-17:30

De Opleidingscommissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) noemt onderstaande taken van de opleidingscommissie:

  • advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) en instemming geven op de onderdelen van de OER, waarop de deelraad geen instemmingsrecht heeft, alvorens de faculteitsdirecteur de regeling vaststelt;
  • het jaarlijkse beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
  • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de deelraad, en het faculteitsbestuur over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding(en).

Het statuut opleidingscommissies van de Hogeschool der Kunsten Den Haag is te vinden op de HdK website.

Examencommissie

Lotte Sprengers (voorzitter)
Winnie Koekelbergh (vice-voorzitter)
vacature

Lisa Walcott (secretaris)
Lauren Alexander
Yvonne Smeets
Jacob Oostwoud Wijdenes