Lectoraat

Het onderzoek in de kunst (artistic research) is een nieuwe discipline, die gebaseerd is op de toenemende interesse bij zowel kunstenaars als theoretici voor het theoretische aspect van de kunstpraktijk en voor de cognitieve functie van het kunstwerk: kunst als manier om de werkelijkheid te leren kennen. De kunstenaar-als-onderzoeker is inmiddels een vertrouwd fenomeen geworden.

De KABK heeft twee lectoraten, Kunst Theorie & Praktijk en Design. Zij spelen een stimulerende en initiërende rol bij de ontwikkeling van onderzoek op de KABK. Beide lectoraten houden zich bezig met de vraag hoe praktijk en theorie in het kunstonderwijs met elkaar kunnen worden verbonden. 

Lectoraat Kunst Theorie & Praktijk

Janneke Wesselling
Janneke Wesselling, Lector Kunst Theorie & Praktijk

Janneke Wesseling is lector Kunst Theorie & Praktijk aan de KABK en als hoogleraar betrokken bij PhDArts. 

Wesseling is per 1 februari 2016 benoemd tot hoogleraar aan de Academie der Kunsten (ACPA), Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, waar zij de leerstoel Praktijk en Theorie van het Onderzoek in de Beeldende Kunsten bekleedt. Daarnaast schrijft Wesseling als kunstcriticus voor NRC Handelsblad.

Dit lectoraat heeft een eigen website: lectoraatktp.nl.


Lectoraat Design

Alice Twemlow
Alice Twemlow, Lector Design

Alice Twemlow is per september 2017 benoemd als Lector Design. Zij promoveerde aan het History of Design-programma van het Victoria & Albert Museum en de Royal College of Art in Londen. Zij publiceerde onlangs Sifting the Trash: A History of Design Criticism (MIT Press, 2017). 

Alice Twemlow is een veelgevraagd spreker, criticus en jurylid, gaf leiding aan de Master Design Research aan de School of Visual Arts in New York en is hoofd van de Master Curating and Writing aan de Design Academy Eindhoven. Ook schrijft ze talloze publicaties voor internationale media.

Het lectoraat organiseert pilotprojecten waarin praktijk- en theorieonderwijs geïntegreerd zijn. Er is een honours programme opgezet, dat bestaat uit interdisciplinaire cursussen voor excellente studenten van de KABK en de Universiteit Leiden. Onder voorzitterschap van de lectoren wordt door theoriedocenten  een nieuwe visie op het theorieonderwijs aan de KABK ontwikkeld. Ook organiseert het lectoraat samen met diverse partners symposia, workshops en lezingen op het terrein van artistic research.

De Hogeschool der Kunsten, waaronder de KABK valt, werkt op het gebied van artistic research nauw samen met de Universiteit Leiden in de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA). 

Gerelateerde links

Afgeronde lectoraten