Studieprofiel Voorbereidend jaar

Het Voorbereidend jaar aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) heeft oriënterende, selecterende en stimulerende doelstellingen. Het is bestemd voor gemotiveerde mensen die nog onvoldoende voorbereid zijn om al toegelaten te kunnen worden tot de eigenlijke studie of behoefte hebben aan een brede oriëntatie en voorbereiding voorafgaand aan de academiestudie zelf. Het Voorbereidend jaar leidt op voor alle studierichtingen van de KABK.

Bekijk het cursusprogramma en de toelatingseisen van het Voorbereidend jaar.

Studenten, de coördinator en het afdelingshoofd vertellen er meer over het Voorbereidend jaar in onderstaande video:

NB: Aanmeldingen van niet-EU/EER-studenten worden niet in behandeling genomen. De KABK kan geen visum aanvraag voor niet-EU/EER-kandidaten voor de Voorbereidend jaar regelen.

Specificaties

Certificaat

Bewijs van deelname/Eindrapport

Voertaal

Nederlands/Engels

Cursusduur

1 jaar

Lessen

drie á vier dagen per week + extra presentatie-, projecten- en excursiedagen)

Kosten

Startdatum 2023/24

eind augustus

Hoofd vooropleidingen

Zanne Zwart

Coördinator

Maartje Lammers

Inzichten in deze opleiding

Vraag jij je af welke afdeling het beste bij je past of heb je het advies gekregen om het Voorbereidend Jaar te doen voordat je je aanmeldt voor een bacheloropleiding? Luister naar Agata en Emily, twee Voorbereidend Jaar studenten die vertellen over hun ervaringen met de cursus, het leren kennen van de KABK en het vinden van hun richting voor de toekomst!

Kijk de recording van de online Open Dag van 22 januari 2022 terug.

Algemene informatie

Deelnemers aan het voorbereidend jaar zijn niet ingeschreven als student en ontvangen geen studiefinanciering.

Door het ontbreken van bekostiging door de overheid is het contactonderwijs minder intensief dan de eventueel daarop volgende jaren in de bachelor studie. Er wordt tijdens het voorbereidend jaar veel inzet en initiatief van de studenten zelf gevraagd.

Bij voortijdige beëindiging ná 1 november van het academisch jaar is het niet mogelijk om (een gedeelte van) het collegegeld terug te krijgen.

De lessen vinden plaats op drie á vier dagen zodat er voor de student voldoende tijd in de week is om werk te creëren, culturele bezoeken af te leggen en voor het hebben van een eventuele bijbaan om in de kosten te kunnen voorzien. Naast deze lesdagen zijn er vijf presentatiedagen, excursies, culturele bezoeken, projecten, en de open dag waarop de student aanwezig dient te zijn.