Studieprogramma

Sinds september 2017 biedt de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag een gloednieuwe, tweejarige masteropleiding Beeldende Kunst en Vormgeving aan. Deze nieuwe opleiding combineert journalistieke en forensische onderzoeksmethoden met technologieën uit de computerwetenschappen en de beeldende kunst om te komen tot een hedendaagse, avant-gardistische ontwerpdiscipline: Non Linear Narrative.

De opleiding analyseert de relaties van complexe sociaal-politieke vraagstukken en hoe ze kunnen worden gecommuniceerd aan een breed publiek. De opleiding herpositioneert de grafische ontwerpdiscipline in het veranderende professionele landschap en breidt het uit met nieuwe verantwoordelijkheden tegenover de samenleving.

Geleid door ontwerper Niels Schrader, gesteund door een internationaal team van ontwerpers, filmmakers, denkers en gastdocenten, is Non Linear Narrative erop gericht om met een kleine groep studenten door middel van onderzoek nieuwe narratieve vormen te analyseren, verzamelen en presenteren.

De opleiding richt zich op het versterken van de betrokkenheid bij de brede sociale, politieke en culturele context waarin de ontwerper werkt en waarmee hij of zij zich identificeert. Deze context heeft ook consequenties voor de rol en verantwoordelijkheden van de ontwerper.

Het afstudeerprofiel verlegt de grenzen van de discipline van grafisch ontwerpen, niet alleen in relatie tot andere ontwerpdisciplines (interactieve ontwerpen, productontwerpen, filmmakers), maar ook in relatie tot traditionele, meer academische disciplines, zoals sociologie, politieke wetenschappen, antropologie en economie. Het tracht beoefenaars van deze disciplines te betrekken en de inzichten en methoden te integreren in het Non Linear Narrative-ontwerpproces.

De opleiding richt zich volledig op ontwerpen als onderzoek en onderzoek als ontwerpen. De opleiding vraagt met toenemende mate om zelfstudie van de studenten, binnen een duidelijke structuur die stabiliteit en begeleiding biedt.

Programmastructuur

Het belangrijkste doel is om kritische denkers op te leiden die nieuwe technologieën beheersen om betekenisvolle verhalen te vertellen over de sociale, economische en ecologische uitdagingen van de wereld.

In het eerste jaar krijgen studenten de mogelijkheid om zich te storten op vakken in design, technologie, filosofie en mediatheorie en praktische vaardigheden te leren op het gebied van computerprogrammering, filmbewerking, 3D-modellering, AI en virtual reality.

Het tweede en laatste jaar is gericht op het schrijven van een scriptie en het maken van een (publieke) tentoonstelling van hun werk.