Studieprogramma

De Master Photography & Society gaat uit van drie fundamentele waarden om fotografie te plaatsen aan de basis van ons begrip van 'wie we zijn' in deze uitdagende en veranderlijke wereld: Samenwerking, Onderzoek en Impact.

Terwijl het maken van beelden de kern is van Photography & Society, dagen wij je uit om buiten de grenzen van de fotografie te treden. De academie is in Den Haag gevestigd. Photography & Society bevindt zich dicht bij grote maatschappelijke en zakelijke spelers van internationale, nationale en lokale organisaties.

Als een sociaal geëngageerde fotograaf van de 21e eeuw moet je de distributieketen meester zijn en naadloos kunnen overgaan van concept naar werk naar presentatie en nieuwe vormen van distributie. Door diepgaande verschuivingen binnen de hedendaagse maatschappij en het professionele veld te analyseren, is Photography & Society ontworpen om bij jou de mogelijkheden te ontgrendelen om de betekenis van eenentwintigste-eeuwse beeldvorming opnieuw te definiëren.

Programmastructuur

De tweejarige Engelstalige masteropleiding Photography & Society is zodanig opgezet om onze kracht te weerspiegelen in samenwerking, onderzoek en impact. Door middel van studio's, workshops, seminars en andere peer-to-peer leerstructuren zul je, ongeacht verschuivingen in het sociale en fotografische landschap, je eigen antwoorden zoeken en vinden.

De opleiding Photography & Society bestaat uit praktische opdrachten. Door de unieke locatie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (KABK) dicht bij verschillende ministeries en internationaal georiënteerde partners en organisaties, raak je betrokken bij de politieke, economische en culturele arena.

Je eerste jaar biedt een gedetailleerde betrokkenheid bij de praktijk door middel van experiment, vraagstellingen, spel en dialoog als input voor het proces.

Een duidelijke focus wordt gecreëerd door vier studio's die zijn gestructureerd over twee semesters rond jaarlijks veranderende, centraal bepaalde onderzoeksthema’s die gebaseerd zijn op de dynamiek van het veranderende werkveld. Seminars en workshops ondersteunen het werk in de studio.

Het hele tweede jaar ben je bezig met het masterproject (een combinatie van werk en een scriptie). In de loop van twee semesters creëer je een aanzienlijke hoeveelheid werk en combineer je het onderzoek in je individuele praktijk en theorie met een vermogen om jezelf - en jouw werk - te positioneren in een maatschappelijke context.

Het fysieke en geschreven werk weerspiegelt een synthese van reflectieve, conceptuele, praktische en professionele vaardigheden. Je masterproject is een samensmelting van analytische studie en praktijk, culminerend in een afstudeershow en een openbare presentatie van het werk waar het de maatschappij in gaat.