Studieprogramma

Gedurende de vier jaar van de Bachelor Textiel & Mode, word je gecoacht en aangemoedigd om je persoonlijke mening, stijl en creatieve signatuur te ontwikkelen. De belangrijkste focus van beide opleidingen is innovatief, nauwkeurig en relevant ontwerpen.

Na het eerste gezamenlijke semester in het propedeusejaar worden de textiel- en modespecialisaties gescheiden in twee verschillende opleidingen; als student zul je tussen deze twee moeten kiezen. Beide opleidingen worden gekenmerkt door uitgebreid en intensief onderzoek, ondersteund door theoretische onderwerpen die zijn ontworpen om studenten te voorzien van de vereiste inhoudelijke vaardigheden.

Programmastructuur

Oriëntatie op het professionele veld

In het propedeusejaar ligt de focus op de disciplines Textiel en Mode zodat studenten zich kunnen oriënteren voordat ze in het tweede semester een van deze richtingen kiezen. Vervolgens wordt een basis gelegd voor een professionele en internationale visie en ontwikkeling. Kennis en beheersing van materialen, technieken en conceptualisering worden in het hele programma ontwikkeld en vormen vanaf het eerste jaar de belangrijkste pijlers voor het uiten van creativiteit.

In het propedeusejaar wordt creativiteit bij studenten gestimuleerd en aangemoedigd door hen vrij te laten experimenteren waardoor ze hun creatieve persoonlijkheden zo grondig mogelijk kunnen ontdekken en verkennen. Textielstudenten verkennen de verschillende technieken, mogelijkheden en disciplines die de wereld van textiel te bieden heeft.

Modestudenten experimenteren met vormen, expressie, technieken en een breed scala aan materialen. Hiermee verkennen zij innovatieve ideeën en de interactie tussen mode en het menselijk lichaam.

De propedeuse biedt een breed scala aan ondersteunende vakken. Kennis van textiel, verschillende technieken voor de verwerking ervan en experimentele vormstudies, in combinatie met beeldontwikkeling en tekenen, vormen de basis voor het uitwerken van een concept en het komen tot een ontwerpproces. Aan het einde van dit jaar worden de experimentele ontwerpen gepresenteerd in combinatie met de uitkomst van de clusters. Voor de modeontwerpers zijn dit drie outfits; een rok, een jurk en een pak; voor de textielontwerpers, een omkeerbare kimono, een persoonlijk textielarchief en een experimenteel ontwerp.

Alle eerstejaarsstudenten volgen lessen in patroontekenen en technische vakken zoals breien, weven en druktechnieken. Dit geeft hen een nuttig repertoire aan vaardigheden voor hun verdere opleiding dat een meerwaarde oplevert voor beide disciplines.

Historisch en sociaal onderzoek

Mode
Voor tweedejaarsstudenten Mode vormt een intensieve studie van een historisch kostuum het startpunt voor de ontwikkeling van een individuele collectie. Studenten kiezen een historisch kostuum en gebruiken deze periode als richtlijn, inspiratiebron en basis voor onderzoek voor het ontwerpen van een eigentijdse, persoonlijke en authentieke interpretatie. Dit is een oefening in analyse en onderzoek naar sociologische en historische contexten, technieken, materialen, kleur en textuur. Op basis van de verzamelde informatie ontwikkelen de studenten vervolgens een replica die het origineel zo getrouw mogelijk weerspiegelt. Na deze onderzoeksfase, wat het interpreteren van een historisch kostuum feitelijk is, wordt de opdracht uitgebreid met zelfgekozen inspiratiebronnen die worden gebruikt om relevante, eigentijdse ontwerpen te creëren.

Aan het einde van het studiejaar presenteren de modestudenten de resultaten van alle clusters, hun replica van een historisch kostuum en de hierdoor geïnspireerde samenhangende collectie van vier outfits.

Textiel
Textielstudenten kiezen ook een historisch object, figuur of materiaal als uitgangspunt voor hun onderzoek naar context, materialen en technieken. Ook zij maken een replica van hun geselecteerde object. Aan de hand van de verkregen informatie over materialen, kleuren, technieken en sociale context, aangevuld door nieuwe inspiratiebronnen, presenteren de studenten hun werk in de vorm van een ruimtelijke installatie die een eigentijds, adequaat en innovatief statement maakt.

Net als het propedeusejaar biedt het tweede jaar studenten de vrijheid en de mogelijkheid om te experimenteren met een reeks basistechnieken, zoals breien, weven, druktechnieken en patronen, en het verkennen van verschillende textieldisciplines als een carrièreoptie, zoals interieur of mode. Studenten kunnen bijvoorbeeld besluiten zich toe te spitsen op duurzaam of innovatief textiel, of ze kunnen kiezen voor een meer autonome invulling.

Aan het einde van dit studiejaar presenteren de studenten de resultaten van alle clusters, hun historische textielreplica en de hedendaagse driedimensionale interpretatie van het ontwerp.

Duiken in de diversiteit van culturen

Mode
Na de geschiedenis van het historische kostuum te hebben verkend, doen derdejaarsstudenten onderzoek naar de vele verschillende soorten culturen. Elke modestudent kiest voor zijn collectie een cultureel kostuum als uitgangspunt voor een uitgebreide studie. Inzichten die worden opgedaan in sociaal en cultureel antropologische, technische en inhoudelijke kenmerken, aangevuld met nieuwe inspiratiebronnen, worden gebruikt om een relevante, eigentijdse collectie te ontwerpen.

Aan het einde van het derde jaar presenteren de studenten de resultaten van alle clusters, hun replica van het kostuum en een collectie bestaande uit zes silhouetten.

Textiel
Textielstudenten bestuderen een cultureel textiel object dat dient als inspiratiebron voor een individuele collectie. Hun onderzoek omvat het analyseren van historische, cultureel en sociaal antropologische informatie, het uitvoeren van technisch onderzoek en het bestuderen van betekenis, materialen, kleuren, technieken en texturen.

De studenten experimenteren met verschillende technieken in hun zoektocht naar alternatieve manieren om een replica van het geselecteerde textiel object te maken. Persoonlijke grenzen worden verlegd door inspiratie uit andere bronnen te halen om tot een relevante interpretatie te komen. Het doel van de opdracht is om al dit onderzoeksmateriaal deel te laten uitmaken van een eigentijds en innovatief textielproject met verschillende contrasten, structuren, bewegingen, variëteiten en vormen. Aan het einde van het derde jaar presenteren de studenten de resultaten van alle clusters, hun replica van een textiel object en hun hedendaagse textielproject met een driedimensionale vertaling.

Individuele collectie

Mode
In de laatste fase van de opleiding, tijdens het afstudeerjaar, zijn studenten vrij om een eigen thema te kiezen. De nadruk tijdens deze fase ligt voornamelijk op het individuele en autonome proces van de studenten en hun persoonlijkheid als toekomstig ontwerper. Thematiek en inspiratiebronnen dienen als leidraad om, via hun persoonlijke blauwdruk en creatieve signatuur, tot een relevante hedendaagse interpretatie te komen.

De modeontwerpers moeten alle clusters in deze fase hebben voltooid en worden geacht hun scriptie en een collectie van tien silhouetten te presenteren.

Textiel
De textielontwerpers zijn ook vrij om een thema en een textieldiscipline te kiezen voor hun afstudeerproject. Dit project moet van hoge kwaliteit zijn en een uiting zijn van de creatieve persoonlijkheid van de student. Het uiteindelijke project kan een driedimensionale installatie zijn. De textielontwerpen, het volledige onderzoeksproces en het persoonlijke experiment met verschillende textieltechnieken zullen worden geëvalueerd.

De textielontwerpers moeten alle clusters in deze fase hebben voltooid en worden geacht hun scriptie en een driedimensionaal textielproject te presenteren.

Alle verworven interdisciplinaire vaardigheden worden tijdens deze fase van de opleiding gebruikt en zowel mode- als textielstudenten ontwikkelen samenwerkingen met fotografen, stylisten, grafisch ontwerpers, productontwerpers, communicatiespecialisten en mode- of interieurbedrijven. In hun scriptie reflecteren studenten op hun studie, hun eigen werk, de relevantie van hun rol als ontwerper en positionering ten opzichte van het werkveld en de maatschappij.

Doorloop en conceptdiscussie
Je presenteert het eindresultaat, de modecollectie of textielinstallatie, aan het team van docenten die vanuit hun uiteenlopende professionele achtergronden een blauwdruk vormen van de diversiteit van het werkveld.

Voor de modeontwerpers omvat de presentatie een aantal doorpasmomenten; voor de textielontwerpers kan het de vorm aannemen van een installatie. De modeontwerpers worden geëvalueerd op basis van de vaardigheden die ze hebben ontwikkeld en die onmisbaar zijn voor het beroep, zoals inzicht in formele studies, knip- en patroonkennis, moulage, draperie, modellering, kennis van machines en materialen, tweedimensionale afbeeldingen van een modetekening converteren naar driedimensionale vormen, naaitechnieken en afwerking, visualisatie en presentatie, zeggingskracht en communicatie.

Voor textielontwerpers is kennis van textiel van essentieel belang. Van de studenten wordt verwacht dat ze alle technieken en afwerkingen beheersen en deze kunnen toepassen op hun creatie of ontwerp die hun unieke visie en persoonlijke creatieve stijl weerspiegelt. Uiteraard zijn ook hierbij visualisatie en presentatie, zeggingskracht en communicatie van wezenlijk belang.

Competenties

Van afgestudeerden wordt verwacht dat ze aan de volgende eindkwalificaties voldoen:

Studenten kunnen een innovatief concept ontwikkelen en dit uitwerken tot een uniek en belangrijk beeld, product, communicatiemiddel of ruimtelijk ontwerp en dit op een innovatieve manier in een context plaatsen.

Studenten kunnen hun eigen werk en dat van anderen observeren, analyseren, verklaren en evalueren en kunnen de resultaten hiervan gebruiken in hun eigen werk.

Studenten kunnen hun opvattingen, capaciteiten, werk en manier van werken verder ontwikkelen op een manier die past bij hun karakter en gerelateerd is aan hun discipline.

Studenten kunnen een inspirerende en functionele werksituatie voor zichzelf creëren en onderhouden.

Studenten kunnen hun werk op een inspirerende manier presenteren en uitleggen en met klanten en andere geïnteresseerde partijen bespreken.

Studenten hebben een visie over de rol en positie van hun discipline in de samenleving en kunnen hun werk en mening relateren aan die van anderen en aan culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.

Studenten kunnen samenwerkingen sturen en er zowel inhoudelijk als kwalitatief aan bijdragen.

Vervolgopleiding

Afgestudeerden van de Bachelor Textiel & Mode kunnen zich inschrijven voor een postdoctorale masteropleiding in mode- of textielontwerpen. Door concentratie op het eigen specialistische unieke talent kunnen ontwerpers zich daar verder verdiepen in zaken als positionering, verduurzaming of zelfs transformatie van het toekomstige werkveld.