Studieprogramma

Studenten textiel- en modevormgeving reageren vaak zintuiglijk en intuïtief op de voortdurend veranderende tijdsgeest en hoe deze zich belichaamt, op onze huid of in de wereld om ons heen. Vanuit die fascinatie maak je in het eerste jaar op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) kennis met beide disciplines.

Om je vervolgens goed te kunnen oriënteren krijgen alle studenten gezamenlijk les in zowel artistieke als technische vakken als patroontekenen, weven, breien en druktechnieken. Daarnaast krijg je meer theoretische vakken als kunst-, textiel- en modegeschiedenis. Zo ervaar je waar textiel en mode elkaar overlappen en waarin ze verschillen.

Halverwege het eerste jaar maak je een weloverwogen keuze voor een van de specialisaties.

Als textiel- of modestudent doe je in de werkplaatsen veel experimenteel onderzoek naar het gebruik van materialen, kleuren, technieken en texturen en maak je expressieve vormstudies. In de loop van de vierjarige opleiding verfijn je jouw unieke handschrift en vakmanschap in het creëren van innovatieve ontwerpen.

Sommige vakken zijn daarbij vooral design-georiënteerd, anderen richten zich meer op technische vaardigheden en vakkennis. Ook komen verschillende onderzoeksmethoden aan bod, waarin je alle aspecten van textiel, mode en hun wereldwijde verschijningsvormen bestudeert. Daarbij doe je diepgaand ondersteunend onderzoek naar de rol en relevantie van mode en textiel in het verleden en in onze huidige maatschappij. Hierdoor maak je kennis met uiteenlopende sociaaleconomische en culturele achtergronden en leer je je eigen werk beter formuleren en in een context plaatsen.

Een internationaal team van specialistische docenten geeft les in uiteenlopende vakken die gezamenlijk één doel hebben: het ontwikkelen van jouw authentieke talent en visie en het aanleren van vaardigheden om deze maximaal tot expressie te brengen.

Programmastructuur

De opbouw van de opleiding is chronologisch van aard.
Ieder jaar is verdeeld in twee semesters, onderbroken door projectweken rondom een specifiek onderwerp.

Het eerste jaar (propedeuse) richt zich voornamelijk op experimenteren; het omverwerpen van vooroordelen en andere beperkende ideeën over ‘stijl’ en de mogelijkheden van het vakgebied. Studenten worden uitgedaagd om voor hen nog onbekend terrein te verkennen en op zoek te gaan naar hun persoonlijke fascinatie. Samen met het aanwezige natuurlijke talent vormt dit het begin van originele ideevorming en een eigen handschrift.

Tijdens het eerste semester van het eerste jaar volgen alle studenten van de afdeling gezamenlijk basislessen in modeltekenen, experimenteel ontwerpen, visuele communicatie, patroontekenen, weven, breien, druktechnieken, kunst-, textiel- en modegeschiedenis. Daarbij worden zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen beide vakgebieden benadrukt zodat de student aan het einde van dat semester een goed onderbouwde keuze kan maken voor mode of textiel.

In het tweede semester wordt de basiskennis vanuit de eigen discipline verder uitgebouwd en verdiept.

Ter ondersteuning van de ontwikkeling van het eigen handschrift is het tweede jaar vooral gericht op het vergroten van vaardigheden en vakkennis door bestudering van ambachtelijke technieken en oorspronkelijke historische, sociaaleconomische en culturele achtergronden.

Met een geschiedenis die teruggaat tot aan 1682, het jaar van oprichting, is de KABK de oudste kunstacademie van Nederland. De ontwikkeling van een eigenzinnige artistieke expressie is dan ook ingebed in de context van een gedegen vakopleiding.

Voor modestudenten betekent dat in het tweede jaar o.a. dat je meer kennis van het kleermakersvak krijgt, waarbij je naast patroontekenen, draperie en moulage ook specialistische uitvoertechnieken leert. Voor textielstudenten komt meer focus op specialistische vakken als couture borduren, dessinontwerp en industriële productvormgeving.

Begeleiding vindt daarbij plaats door zeer ervaren professionals die vanuit hun eigen succesvolle internationale praktijk hun rijke vakkennis delen en overdragen.

Een belangrijk onderdeel dit jaar is het leren van diverse vormen van onderzoek, zowel om contextuele verbanden te zien van het eigen werk binnen de geschiedenis en de actualiteit maar ook als wezenlijk onderdeel van een verkennende houding binnen ieder ontwerpproces.

In jaar 2 en 3 worden studenten tevens gestimuleerd actief deel te nemen aan het IST-programma (Individual Study Track); alle afdelingen van de gehele kunstacademie bieden daarbij discipline-overschrijdende projecten aan die de student stimuleren ‘out-of-the-box’ te denken en samenwerkingen op te zoeken binnen deze ‘learning community’. De academie vormt daarmee een vitaal creatief ecosysteem.

Daarnaast bestaat in jaar 2 eventueel de mogelijkheid voor de individuele student om op basis van een gegronde motivatie een semester in het buitenland te studeren bij een van onze exchange-partner opleidingen.

Het derde jaar wordt contact gezocht met de professionele wereld buiten de academie.

Vrijwel het gehele eerste semester is gewijd aan het ontwerpen en uitvoeren van een collectie (mode of textiele vormgeving). Daarbij is extra aandacht voor het leren collectioneren en presenteren in de vorm van een portfolio.

Studenten onderzoeken zelfstandig bedrijven in binnen- en buitenland die aansluiten bij hun interesse en profiel, stellen hun curriculum vitae op en werken aan een portfolio waarmee ze gaan solliciteren voor 1 of 2 stages van minimaal 3 maanden. Zo maken ze kennis met de industriële beroepspraktijk.

Het vierde jaar ligt de focus volledig op het aanscherpen, profileren en positioneren van de kritische persoonlijke visie van de individuele student. Je ontwikkelt een afstudeerproject in de vorm van een collectie, een thesis en een eindpresentatie die samen een helder, onderscheidend en betekenisvol antwoord geven op de vraag “Wat ga ik toevoegen aan de wereld van morgen?”

Op dit moment kijkt het werkveld van textiel en mode zeer kritisch naar zichzelf. Er wordt nagedacht over speculatieve scenario’s vol vragen over relevante thema’s als vervuiling, duurzaamheid en transformatie. Het is essentieel dat een jonge ontwerper daarbinnen een uitgesproken standpunt inneemt en dat weet te onderbouwen en communiceren met zijn/haar publiek.

Samenwerkingen met professionals uit aangrenzende vakgebieden wordt gestimuleerd: fotografie, grafisch ontwerp, styling, scenografie, pr & communicatie, partners uit de textiel- en mode-industrie, etc.

Alle eindexamenprojecten zijn onderdeel van de jaarlijkse afdelingspresentatie ‘EXPOSED’ waarbij zowel textiel- als modestudenten uit alle jaren hun werk aan de buitenwereld presenteren. De presentatie heeft bijvoorbeeld de vorm van een show, een expositie of een happening met een begeleidende publicatie.

Daarnaast presenteren alle KABK-eindexamenstudenten hun werk tijdens het academiebrede Graduation Show dat jaarlijks zo’n 7.000 bezoekers trekt.

Competenties

Van afgestudeerden wordt verwacht dat ze aan de volgende eindkwalificaties voldoen:

Studenten kunnen een innovatief concept ontwikkelen en dit uitwerken tot een uniek en belangrijk beeld, product, communicatiemiddel of ruimtelijk ontwerp en dit op een innovatieve manier in een context plaatsen.

Studenten kunnen hun eigen werk en dat van anderen observeren, analyseren, verklaren en evalueren en kunnen de resultaten hiervan gebruiken in hun eigen werk.

Studenten kunnen hun opvattingen, capaciteiten, werk en manier van werken verder ontwikkelen op een manier die past bij hun karakter en gerelateerd is aan hun discipline.

Studenten kunnen een inspirerende en functionele werksituatie voor zichzelf creëren en onderhouden.

Studenten kunnen hun werk op een inspirerende manier presenteren en uitleggen en met klanten en andere geïnteresseerde partijen bespreken.

Studenten hebben een visie over de rol en positie van hun discipline in de samenleving en kunnen hun werk en mening relateren aan die van anderen en aan culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.

Studenten kunnen samenwerkingen sturen en er zowel inhoudelijk als kwalitatief aan bijdragen.

Vervolgopleiding

Mogelijkheden na de bachelorstudie Textiel & Mode zijn zeer uiteenlopend. Zo kun je collecties of producten ontwerpen binnen een industrieel bedrijf, ontwerperscollectief of als zelfstandig vormgever.

Ook kun je er met een BA-diploma voor kiezen je nog verder te specialiseren door bv een Masteropleiding te volgen.