Studieprofiel Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen

De bacheloropleiding Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen (in het Engels Interior Architecture & Furniture Design, IA & FD) aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (KABK) bestrijkt de volledige breedte van het ruimtelijk domein door te focussen op ruimtelijke condities die bepalen hoe we onze dagelijkse leefomgeving ervaren.

We gebruiken de afdeling als onderzoekslaboratorium en in situ experimenteerruimte voor interactie op sociaal gebied, in materialen, in technieken en verschillende vormen van kennis. We benadrukken dat de essentie van ontwerp en ontwerpprocessen ligt in het alledaagse, en wordt gevoed door routines, oefeningen en tests. We zien design niet als controlemechanisme, maar als metgezel in het ontwikkelen van omgevingen die aan onze verlangens en behoeftes tegemoetkomen; voor onszelf en de samenleving als geheel.

Learning by doing / Leren door te doen

Onze onderwijsfilosofie is dan ook: leren door te doen. Gedurende de vier jaar van de Bachelor ontwikkel je vaardigheden, kennis en competenties door middel van opdrachten die parallel lopen aan de professionele ontwerppraktijk. Om ‘leren door te doen’ in de praktijk te brengen heb je moed nodig en specifieke aanmoediging. We hebben een nieuwsgierige blik op design en architectuur, en omschrijven ontwerpen in termen als voorlopig, tijdelijk, prototypes, gespreksobjecten, constructies van de werkelijkheid, toevallig voorhanden, vondsten, improvisatie, verrassing, het onvoorziene, en het onaffe.

Specificaties

Taal

Opleidingsduur

4 jaar voltijd

Afdelingshoofd

Herman Verkerk

Diploma

Bachelor of Arts

Kosten

CROHO

39111

Specialisaties

Interieurarchitectuur
Meubelontwerpen

Kies je specialisatie: Interieurarchitectuur of Meubelontwerpen

Na het eerste jaar krijg je naast meer generieke vakken die de volledige breedte van het ruimtelijk domein bestrijken, een aantal keuze vakken aangeboden in een van de twee specialisaties - Interieurarchitectuur of Meubelontwerpen om specifieke kwaliteiten in je ontwerp aan te scherpen.

De studie is opgebouwd in vijf domeinen: Studio, Media & Materialen, Onafhankelijke Praktijk, Professionele Praktijk en Context. Tijdens je studie ontwikkel je een onafhankelijke mentaliteit, een kritische ontwerphouding en een sterk empathisch vermogen.

Door het wetenschappelijke en op kennis gebaseerde deel te combineren met een poëtisch, fantasierijk en verhalend deel, proberen we studenten de kans te geven om specifieke ingesleten procedures en mechanismen die deel uitmaken van een permanente verandering in dienst van het kapitalisme, te overwinnen of te weerstaan. En we werken met professionals uit de beeldende kunst, architectuur en design die lesgeven met de ervaring uit hun praktijk, of dit nu theoretisch of praktisch van aard is. Ze begeleiden de studenten op weg naar een zelfstandige praktijk.

Uitgebreide informatie over het studieprogramma

Samenwerkingsprojecten

Professioneel perspectief

Als afgestudeerde van de Bachelor Interieurarchitectuur & Meubelontwerpen ben je een kritische ontwerper met de gewoonte om een ​​ontwerpopdracht te herformuleren. Je hebt je talent voor ruimtelijke organisatie ontwikkeld en dit gecombineerd met een vermogen om met grote tactiliteit en gevoeligheid te materialiseren. Als een van onze alumni vind je je plek in een breed scala aan activiteiten in de vakgebieden kunst, design en architectuur.

IA & FD op social media