Studieprogramma

The Bachelor Interactive/Media/Design is offered as a full-time four-year programme, which emphasises research and self-development in order to create a strong and independent design identity.

The structure of the programme can be divided into five major phases: skill development, advanced skill application, research development, exploration of the professional domain, and self-development. At the beginning of year two, you will start the fully personalised Individual Study Track (IST), which allows for in-depth exploration in a specific field of interest.

Study programme

For an overview of the courses per year, have a look at Courses & ECTS points.

In the first year, students explore the entire field of Interactive Media Design, and learn the skills, tools, methods and theories, that will provide the foundation for their professional careers within a rich and inspiring environment of artistic and design creativity.

Building on the knowledge and skills acquired in the first year, students in the second year gain the confidence and overview to start positioning themselves within the overall design field.

In the third year, the students test their acquired knowledge and skills as they go out into the field with an external professional assignment and internship, and subsequently establish their own design identity and as they impose their individual signature on their creative work.

The final year brings the full realisation and application of the I/M/D trajectory as students make their own independent, professional statement based on a broad and critical understanding of the design field and awareness of their position within this field, an independent creative and conceptual spirit, mastery of design tools, methods and process.

Final qualifications

De eindkwalificaties van de I/M/D-opleiding worden uitgedrukt in zeven competenties binnen drie domeinen. De KABK heeft deze competenties vastgesteld volgens de landelijke richtlijnen voor kunstonderwijs (Beroepsprofiel en opleidingsprofielen. Beeldende Kunst en Vormgeving). Gedurende de vier studiejaren worden onze studenten getoetst op de ontwikkeling van deze competenties, telkens op een uitdagender niveau. De competenties zijn als volgt:

  • Creërend vermogen
  • Vermogen tot kritische reflectie
  • Vermogen tot groei en vernieuwing
  • Organiserend vermogen
  • Communicatief vermogen
  • Omgevingsgerichtheid
  • Vermogen tot samenwerken

Deze competenties vormen de basis voor de beoordeling door de docenten aan het eind van elk vak, en ze worden gebruikt om de presentaties aan het eind van elk semester te evalueren. Daarnaast vinden er twee keer per jaar evaluatiesessies plaats, waarin studenten het programma evalueren en verbeteringen voorstellen.

Studenten worden getoetst op hun ontwikkeling binnen deze waaier van beroepscompetenties in drie domeinen:

  • Het artistiek-technische domein
  • Het theoretische domein
  • Het professioneel-sociale domein

Further education

After completing the Bachelor Interactive/Media/Design, graduates may enrol in a masters programme. Several interesting programmes are offered in the Netherlands, including the Master Artistic Research (KABK), the Master Media Design and Communication (PZI), the Master Interactive Media and Environments (FMI), and the Master Media Studies (UvA).

Related studies