Studieprogramma

De opleiding Interactive/Media/Design is een vierjarige voltijdopleiding. De opleiding legt de nadruk op onderzoek en zelfontplooiing om op die manier een sterke en onafhankelijke ontwerpidentiteit te ontwikkelen.

De structuur van het programma is onderverdeeld in vijf fasen: ontwikkeling van vaardigheden, toepassing van geavanceerde vaardigheden, ontwikkeling van onderzoek, verkenning van het professionele domein en zelfontplooiing. Aan het begin van het tweede jaar start je met het Individuele Studietraject (IST). Dit traject biedt de mogelijkheid om buiten het I/M/D-curriculum een interessegebied uit te diepen.

Structuur van het programma

Voor een overzicht van de vakken per jaar, zie Vakken & ECTS-punten en voor enkele projectvoorbeelden bij de I/M/D Showcase.

In het eerste jaar verkennen studenten het veld van Interactieve/Media/Design. Ze leren vaardigheden, tools, methodes en theorieën die de basis vormen voor hun professionele carrière.

Voortbouwend op de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in het eerste jaar, krijgen studenten in het tweede jaar het vertrouwen om zichzelf te positioneren binnen het werkveld.

In het derde jaar testen studenten hun opgedane kennis en vaardigheden door naar buiten te treden met een externe professionele opdracht en stage. Ze vestigen zich vervolgens met hun ontwerpidentiteit en een eigen signatuur in het werkveld.

In het laatste jaar maken studenten hun eigen onafhankelijke, professionele statement op basis van een breed en kritisch begrip van het ontwerpveld. Zij zijn hierbij bewust van hun positie binnen dit veld. De studenten maken dit statement met een onafhankelijke creatieve en conceptuele geest waarbij zij gebruikmaken van ontwerpinstrumenten en -methoden.

Learning Objectives/Competencies

De eindkwalificaties zijn samengevat in zeven competenties. De KABK heeft deze competenties samengesteld volgens het document Beroepsprofiel en Opleidingsprofielen Beeldende Kunst en Vormgeving van Overleg Beeldende Kunsten (OBK).

Er wordt van afstudeerders verwacht dat ze de volgende eindkwalificaties bezitten:

Je bent in staat om een innovatief concept te ontwikkelen dat voortkomt uit je artistieke ambitie en onderzoek, het uit te werken tot een onderscheidend beeld, product, communicatiemiddel of ruimtelijk ontwerp en om het op een zinvolle manier te contextualiseren.

Je bent in staat om je eigen werk en dat van anderen te analyseren, interpreteren en beoordelen, en bent in staat om je bevindingen constructief te overwegen met betrekking tot je eigen werk.

Je bent in staat om je visie, werk en werkmethoden in de breedte en diepte verder te ontwikkelen door middel van een continu proces van onderzoek en op deze manier een bijdrage te leveren aan je discipline en de maatschappij.

Je bent in staat om een inspirerende en functionele werksituatie op te zetten en in stand te houden en om je onderzoek, werk en praktijk te organiseren.

Je bent in staat om effectief je visie, onderzoek en werk te presenteren en een dialoog aan te gaan met klanten en andere geïnteresseerde partijen.

Je bent in staat om je artistieke praktijk te relateren aan de artistieke en sociale context.

Je bent in staat om een onafhankelijke bijdrage aan een gezamenlijk product of proces te leveren.

Deze competenties vormen de basis voor de beoordeling door de docenten aan het eind van elk vak, en ze worden gebruikt om de presentaties aan het eind van elk semester te evalueren. Daarnaast vinden er twee keer per jaar evaluatiesessies plaats, waarin studenten het programma evalueren en verbeteringen voorstellen.

Studenten worden getoetst op hun ontwikkeling binnen deze waaier van beroepscompetenties in drie domeinen:

  • Het artistiek-technische domein
  • Het theoretische domein
  • Het professioneel-sociale domein

Vervolgopleiding

Na afronding van de Bachelor Interactive/Media/Design kunnen afgestudeerden zich inschrijven voor een masteropleiding. In Nederland worden verschillende interessante opleidingen aangeboden voor I/M/D afgestudeerden, waaronder de Master Artistic Research en Master Non Linear Narrative (KABK), de Master Media Design and Communication (PZI), de Master Interactive Media and Environments (FMI) en de Master Mediastudies (UvA).